This page contains a Flash digital edition of a book.
Check uw agenda


zijn soldaten die gewond zijn geraakt in Afghanistan en die na jaren revalideren samen deze stormbaan gaan overwinnen (zie website http://www.mudmasters.nl/ dsp_about_finishers.php). Naast het hindernissenpar- cours van 6 en 12 km kun- nen echte diehards ook 42 km afleggen. Info deelname: Anouk de Wilde, e-mail: anouk@mudmasters.nl


6V04 I.h.k.v. het 40-jarig bestaan van de UK/NL ver- binding wordt dit jaar de W-coy reünie in Schotland gehouden. De reünie bestaat uit een 8-daagse reis van 5 tot 12 november. De reis gaat via ferry DFD Seaways vanaf IJmuiden naar New Castle, per bus naar Condor Camp Arbroath, bezoek Cliffs bij Red Head en/of Glen Clova, doorreis naar Kinlochleven voor verblijf in Lorne hostel, klein ‘bergmarsprogramma’, voor de diehards het toetje: rondje Ben Nevis en een bezoek aan Inverness c.q. Fort William. Aantal deel- nemers: maximaal 100 (aan- melden is op volgorde van inschrijving en betaling). De kosten van de reis (afhanke- lijk van het aantal deelne- mers): € 325,-. Info en aan- melding: bergtrainingwcoy@ gmail.com, website: www. bergtrainingwcoy.wordpress. com


6V05 Na het verschijnen van het bericht Veteranen gerid- derd in Checkpoint 4-2013


6V06 Het Airborne Museum organiseert tijdens de zomer- maanden op de woensdag wandelingen door het gebied waar zwaar is gevochten tijdens de Slag om Arnhem. Deze perimeterwandelingen starten vanaf het Airborne Museum ‘Hartenstein’ o.l.v. een ervaren gids. De wan- delingen vinden plaats op 1, 11, 14 en 25 augustus. Tijd: 13.30-15.30 uur. Ook vindt op 31 juli, 7 en 21 aug een Ooggetuigenverhaal plaats (14.00-15.00 uur). Dagelijks is de Tom en Katja familie route. Hier maakt u op eigen gelegenheid een reis door het museum. Ook is er een interactieve game. Zie voor meer info en entree- prijzen de website: www.airbornemuseum.nl. Airborne Museum ‘Hartenstein’, Utrechtseweg 232, 6862 AZ Oosterbeek, tel: 026-3337710.


maar ook geïnteresseerden in maritieme historie, de marine en het schip. Info: 070-3540315, e-mail: museumschip.mercuur@ planet.nl, website: www. museumschip-mercuur.nl


zijn verscheidene meldingen binnengekomen over vetera- nen die eveneens een lintje hebben ontvangen en alsnog onderscheiden zijn. Veteraan Ritse Pijper uit Rinsumageest is onderscheiden in de Orde van Oranje-Nassau, René Hoksbergen is benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau en Henk Haze is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Op 24 mei jl. is aan Herman van Dijk het Nieuw-Guinea Herinneringskruis toegekend,


op 28 mei jl. aan Jaap Wege- naar het Nieuw-Guinea Her- inneringskruis met de draag- gesp 1962. Op 12 juni heeft P. Wagemans het Ereteken voor Orde en Vrede ontvan- gen en op 17 juni kreeg Dirk Molenaar het Nieuw-Guinea Herinneringskruis uitgereikt.


6V07 Het jaar 2013 is een jubileumjaar voor ex Hr.Ms. Mercuur (ex Hr.Ms. Onver- schrokken). Het schip ligt thans twintig jaar afgemeerd in Scheveningen. De exploi- tatie wordt betaald met inkomsten van betalende bezoekers en het faciliteren van groepsbijeenkomsten, partijen, recepties, verga- deringen e.d. De Mercuur is op zoek naar een nieuwe aanwas van vrijwilligers en uitbreiding van de bemanning. Ten aanzien van specialis- men is er behoefte aan tech- nici (motortechniek, metaal- bewerking, elektrotechniek), mensen met horeca-ervaring, liefhebbers van houtbe- werking en schilderwerk,


56 JULI-AUGUSTUS 2013


6V08 Op 1 oktober 2013 bestaat de Tandheelkundige Dienst Zeemacht 65 jaar. Onder auspiciën van de stichting Appollonia zal dit lustrum op 3 en 4 oktober 2013 in Den Helder gevierd worden. Dit wordt een bij- zondere viering aangezien de Tandheelkundige Dienst Zeemacht op zal gaan in de in oprichting zijnde Defensie Tandheelkundige Dienst (DTD) en Appollonia dus na haar 65-jarige verjaardag met pen- sioen gaat. Het programma zal onder meer bestaan uit een symposium, een diner op de marineclub en een rondvaart door de haven. Alle (oud-)medewerkers van de Tandheelkundige Dienst Zeemacht zijn uitgenodigd. Info: Stichting Appollonia, p/a bureau Tandheelkundige Dienst Zeemacht, Postbus 10.000, 1780 CA Den Helder, e-mail: ym.groen.d.leeuw@ mindef.nl, website: www.appollonia.nl


6V09 Onlangs is de Stichting Baarnse Veteranen opgericht. Het doel van de stichting is veteranen en nog dienende veteranen uit Baarn een plek te bieden waar zij ervaringen kunnen delen. Het voorne- men is om jaarlijks enkele evenementen te organiseren, te denken aan een spel- en sportdag, op scholen toe- lichtingen geven op vredes- missies en het organiseren van een veteranendag. Ook zouden zij graag een inloop- huis, waar veteranen bij elkaar kunnen komen om ervaringen te delen en waar tevens professionele nazorg ondergebracht is, realise- ren. Info: Stichting Baarnse Veteranen, A. van Essen, tel: 035-8874909, e-mail: arieaxelpeter@gmail.com


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64