This page contains a Flash digital edition of a book.
Colofon Jaargang 14 / juli-augustus 2013 / nummer 6


Trots


Veteraan Xander Berg (twee keer Bosnië en één keer Kosovo) stuurde een mooie foto naar de redactie na afloop van de veteranendag in Den Haag. Een dag die best vermoeiend kan zijn, zo blijkt uit het plaatje. De broer van Xander is ook veteraan en hun vader ging op uitzending naar Nieuw-Guinea. Xander schrijft: ‘We hebben weer een fantas- tische veteranendag mogen beleven waarbij de intocht van het defilé een hoogtepunt was. De foto beschrijft voor mij de dag. Een van mijn dochters moe maar voldaan van alle activiteiten op schoot in slaap bij opa, terwijl wij naar het optreden kijken. Ik voel me dan alleen maar trots. Trots op mijn vader en trots om veteraan te zijn.’ (LvD)


Checkpoint verschijnt tien keer per jaar. Oplage: 70.000 exemplaren. Houders van de Veteranenpas ontvangen het tijdschrift GRATIS. Ook actieve militairen die aan een uitzending hebben deelgenomen, kunnen een GRATIS digitaal abonnement aanvragen bij het Veteraneninstituut (info@veteraneninstituut.nl). Abonnementen: € 18,50 (NL), € 23,50 (Bel), € 28,50 (Eur) en € 32,50 (Overige) voor een jaarabonnement. U kunt een abonnement nemen door een e-mail te sturen naar luce.marissink@senefelder.nl of een briefje (geen postzegel nodig) te sturen naar Senefelder Misset t.a.v. mevr. L. Marissink, Antwoordnummer 142, 7000 VB te Doetinchem.


Veteranenpas, NS-kaarten, overlijdensberichten, adreswijzigingen of als u Checkpoint niet heeft ontvangen: Veteraneninstituut Postbus 125, 3940 AC Doorn tel: 0343-474150; fax 0343-474155 e-mail: info@veteraneninstituut.nl


Redactie Checkpoint Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen, tel: 024-3600974; fax 024-3243653, e-mail: checkpoint@veteranen.nl


Meer dan een naam op de muur


Zangduo Anita en Ed meldde zich bij de redactie naar aanleiding van de nieuwe Veteranen top 50, bekendgemaakt in Checkpoint 5-2013. Zij komen graag in aanmer- king voor de volgende editie met hun nummer Meer dan een naam op de muur. De vader van Ed is Nieuw-Guineaveteraan C. Kouwenhoven en hij ontvangt dus altijd Checkpoint. Anita en Ed maakten een lied met als thema een militair die sneuvelt op missie. Het verhaal wordt verteld vanuit de moeder van die militair die praat over haar zoon die nooit meer thuis zal komen. ‘Ik heb alleen nog maar wat foto’s waar ik dag en nacht naar tuur. Iedereen moet het weten, hij is meer dan een naam hier op de muur.’


Anita en Ed schrijven over het num- mer: ‘We hebben nu twee keer het liedje op de bühne vertolkt met, mogen we wel zeggen, emotionele reacties.’ Het nummer zal in juli op single worden uitgebracht en op dit moment wordt er hard gewerkt aan een videoclip, die te zijner tijd op hun website geplaatst wordt. (LvD)


In Checkpoint 7-2013 (vanaf 6 september) o.a.:


• Boeken voor en door veteranen • Uitslag favoriete veteranenboek • Ooggetuige koopvaardij


Website: www.anitaened.nl


Redactie: Gielt Algra, Klazien van Brandwijk- Wiltjer, Dick Schaap en Anne Salomons


Eindredactie: Linde van Deth en Janke Rozemuller Hoofdredactie: Fred Lardenoye


Aan dit nummer werkten mee: Jan-Willem van Besouw, Roel Bouwman, Wim van den Burg, Charlene Cloo, Wim Dussel, Martin Elands, Vik Franke, Jos Groen, Jacqueline de Haas, Irene Hansen, Claudia Heinermann, Barry Hofstede, Natalie Hoogmoed, Gerrie Koops, F. Marcellis, Frans Meijer, ministerie van Defensie, William Moore, Jos Morren, Yvon de Reuver, Nelleke Rienstra, Martin Roemers, Birgit de Roij, Hein Scheffer, Jan Schoeman, Koos Sol, Mario van Steenbergen, Karin Stroo, Leon Wecke en Marleen Wegman


Omslag: zie pag. 2 Ontwerp en vormgeving: Forma Nijmegen


Plaatsing personeelsadvertenties en aanbiedingen voor veteranenpashouders: QV Uitgeverij, Postbus 1027, 6501 BA Nijmegen, tel: 024-3607706, fax 024-3606129, e-mail: info@qvuitgeverij.nl, internet: www.qvuitgeverij.nl


Lithografie/Druk: Senefelder Misset Doetinchem


De redactie werkt op basis van een redactiestatuut. Checkpoint verschijnt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van het Veteraneninstituut.


© LJP Nijmegen/Veteraneninstituut, Doorn Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur.


ISSN 1567-8210


Checkpoint heeft ook een digitale versie, kijk op www.veteraneninstituut.nl


JULI-AUGUSTUS 2013 63


Foto: privécollectie Xander Berg


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64