This page contains a Flash digital edition of a book.
To the Point


In To the Point kunt u kort en bondig uw mening kwijt. De redactie behoudt zich het recht voor brieven te redigeren en in te korten. Helaas kunnen slechts enkele van de vele brieven die dagelijks binnen- komen worden geplaatst. Brieven kunt u sturen naar: Checkpoint, brievenrubriek To the Point, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of tothepoint@veteranen.nl (o.v.v. uw huisadres).


bijkomend, niet onbelangrijk, voordeel is dat als er op iedere begraafplaats een ‘veteranenhoek’ is, er ook meer betrok- kenheid van de plaatselijke overheid en van de plaatselijke bevolking gaat ontstaan bij de Nederlandse veteranen en het werk dat zij hebben gedaan voor hun vaderland en de vrede op deze wereld. Ik hoop dat bovenstaand idee is onderzocht of onderzocht kan gaan worden op belangstelling en haalbaar- heid.


Veteranenbegraafplaats (2) Met veel belangstelling lees ik elke


keer weer Checkpoint. Zelf ben ik een vrij jonge veteraan van 61 jaar. Ik heb 39 jaar bij de landmacht gediend en ben in die tijd drie keer op uitzending geweest. Officieel ben ik sinds 1 janu- ari 2009 veteraan (FLO). Ik heb met grote belangstelling het artikel over een mogelijke veteranenbegraafplaats gelezen. Het idee is zeker zeer goed bedoeld, alleen is het jammer dat in Nederland wederom iemand of een groep mensen probeert het wiel uit te vinden. Ik kan u vertellen dat dit wiel er allang is en dat het alleen nog maar op maat kan worden aangepast. Een centrale veteranenbegraafplaats zal nooit belangstelling genoeg krijgen en recht doen aan de inzet van de vele veteranen. Ik heb niet de wijsheid in pacht en er zullen velen zijn met goede en/of betere ideeën. Ik wil niet beweren dat er landen zijn waar het allemaal beter geregeld is, verre van. Maar als voorbeeld wil ik (helaas) de Verenigde Staten noemen. In de USA is een centrale militaire begraafplaats en op lokaal niveau (per gemeente) is op iedere openbare begraafplaats een deel gereserveerd en ingericht voor veteranen en hun eventuele partner. De grafplaats wordt kosteloos door de overheid ter beschikking gesteld. Sinds ik in 2009 met FLO ben, krijg ik van de burgemeester van mijn woonplaats Zeewolde een uitnodiging om als vete- raan deel te nemen aan de plaatselijke dodenherdenking op 4 mei. Hieruit moge blijken dat in Zeewolde het gemeentebestuur betrokkenheid toont bij de veteranen die in onze gemeente wonen. Als in iedere gemeente in Nederland aan de in die gemeente woonachtige veteraan en eventuele partner een grafplaats kosteloos wordt aangeboden, zal daarvoor bij veteranen meer belangstelling en waardering zijn dan voor een centrale begraafplaats die voor de meeste te ver weg is van de laatste woonplaats. Een volgend


J.B.M. Vogelsang, Zeewolde


Koning Willem-Alexander (2) In reactie op de ingezonden brief van de heer C.J. Verkroost, die meent dat Zijne Majesteit eigenlijk moet wor- den geschreven als Zijner Majesteit, zoals bijvoorbeeld in de uitdrukking Zijner Majesteit schip. Dit advies is onjuist. Men is zich vaak niet meer bewust van het gebruik en de functie de ouderwetse Nederlandse naamval- len. De onverbogen vorm is gewoon Zijne Majesteit, de verbogen vorm in de tweede naamval is daarentegen Zijner Majesteits (met extra -r en -s) met de betekenis ‘van Zijne Majesteit’. Mijn advies is daarom: houd het op Zijne Majesteit, maar maak van Zijner Majes- teit schip het correcte Zijner Majesteits schip – vandaar de ‘r’ en de ‘s’ in Zr.Ms. vóór de naam van schepen. Het gebruik van punten bij ZrMs is overigens een kwestie van smaak, maar strikt geno- men zijn dit geen afkortingen, maar inkortingen en is de punt dus niet voorgeschreven.


Thomas Milo, Amsterdam Militair hospitaal


Ik heb het verhaal van Jos Landwaard- Schut (Checkpoint 3-2013) met genoe- gen gelezen. Jammer dat de fundamen- ten niet aanwezig zijn. Het hospitaal in Ifar, Nederlands Nieuw-Guinea was al in 1949 in volle gang. Het was opgericht onder majoor Hazevoet, die officier van gezondheid was over Nieuw-Guinea, 41e hulpverbandplaats. Toen wij in Hollandia aankwamen, lagen in de oceaan een tweehonderdtal legertenten in het water die als loop- plank gebruikt werden (voor droge voeten). Wij hebben er drie meegeno- men voor de opbouw van een eetzaal en keuken. Wij hadden geen kook- kachel dus hebben wij een veldkeuken gemaakt. In een van de hutten vonden


wij een metalen vuilnisemmer die wij schoongemaakt hebben, een tweede houten bodem erin gedaan en een stuk verbandgaas, en nu konden wij rijst stomen, als we al rijst kregen. Al het eten kwam uit blik. In het veld vonden wij een homemade wasmachine die door het achterwiel van een auto aan- gedreven werd. Wij draaiden die met de hand en hadden elke dag schone kleding. Baboes waren in Ifar niet te vinden.


Ook werd een porseleinen afwasbak gevonden en in de operatiekamer geïn- stalleerd, zodat de dokters hun handen konden wassen. De kolonel was dit te weten gekomen. Zijn huis had voor- rang op het hospitaal. Onze majoor was woedend. Ook burgerpatiënten werden opgenomen. Bij een Papoea bij wie met een pijl in zijn achterwerk was geschoten, was de pijl afgebroken, maar enkele centimeters waren zicht- baar. De dokters hebben die operatief verwijderd. Toen wij ’s morgens op de ziekenzaal kwamen, was hij spoorloos verdwenen.


Ook een 3-tonner die omgekanteld was, gaf een hele boel werk. Gelukkig waren er geen doden. Wij zijn per Dakota vliegtuig in Batavia aangekomen en per ss Groote Beer, waar onze jongens belast waren met het verzorgen van zieken en gewonden.


A. Tielemans, Canada


JULI-AUGUSTUS 2013


41


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64