This page contains a Flash digital edition of a book.
Checkboek Bijdrages: Linde van Deth, Anne Salomons en Jan Schoeman


Tenzij anders vermeld, zijn deze boeken verkrijgbaar (of te bestellen) bij de erkende boekhandel. Steeds vaker zijn boeken ook als e-book te koop, waarna u ze kunt lezen op uw pc, tablet of e-reader.


Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag is een gespecialiseerd kennis- en onderzoekscentrum op het gebied van de Nederlandse militaire geschiedenis. Het instituut publiceert wetenschappelijke studies, verzorgt onderwijs aan militaire opleidingsinstituten en universiteiten en maakt zijn verworven kennis en audio visueel bezit toegankelijk voor een breed publiek. Voor informatie, zie: www.nimh.nl


Het menselijk lichaam


Het nieuwste boek van Paolo Giordano vertelt het verhaal van een Italiaanse legerarts die uitgezonden is naar Afghanistan. Het menselijk lichaam is de opvolger van De eenzaamheid van de priemgetallen, de internatio- naal bejubelde debuutroman van de Italiaanse schrijver. Naast het verhaal over de uitzending en het verleden van de militair arts vertelt dit boek veel meer. Het gaat over jonge militairen en wat hen beweegt om hun leven te wagen in Afghanistan en wat de constante spanning van de missie, de verveling en het moeten missen van hun dierbaren met hen doet. En over wat het betekent om verantwoordelijk te zijn voor jezelf en je kameraden. Som- mige passages, bijvoorbeeld over het afschuwelijk gepest worden van één militair binnen de eenheid, zijn kei- hard. Maar er is in de roman ook ruimte voor de nodige humor en de onvoorwaar-


ook inzicht in de worsteling van militairen na de missie. Een aanrader. (LvD)


Na een bescheiden start op 1 juli 1913 op vliegkamp Soesterberg ontwik- kelde de Nederlandse militaire luchtvaart zich tot een volwaardig lucht- wapen en een zelfstandig krijgsmachtdeel. De afgelopen eeuw is daarmee, in meer dan één betekenis, een bevlogen periode. Daarin neemt Soester- berg een speciale plaats in. Vanaf het prille begin van de gemotoriseerde luchtvaart speelde het Utrechtse vliegkamp een cruciale rol in de ontwik- keling van het Nederlandse luchtwapen. Deze dominante positie behield het tot de Tweede Wereldoorlog. Gedurende de bezettingsjaren benutte de Duitse luchtmacht Fliegerhorst Soesterberg voor offensieve operaties, maar moest zij zich ook teweer stellen tegen geallieerde luchtaanvallen.


Het menselijk lichaam – Paolo Giordano


315 pagina’s € 19,90, e-book € 14,99 Uitgeverij De Bezige Bij, Amsterdam


Na 1945 kreeg de Vliegbasis Soesterberg een markante plaats toebedeeld in de bondgenootschappelijke luchtverdediging van de navo. Behalve voor de Koninklijke Luchtmacht was de basis veertig jaar achtereen de thuishaven van een Amerikaans Fighter Squadron, dat met geavanceerd materieel een zichtbare – maar ook duidelijk hoorbare – bijdrage leverde aan het behoud van de Europese vrede en veiligheid. Na de val van de Muur in 1989 tot de sluiting in 2008 was Soesterberg de thuisbasis van transportvliegtuigen en -helikopters die wereldwijd bijdroegen aan tal- rijke humanitaire missies en vredesoperaties. Tegenwoordig getuigen de aanwezige luchtmachtmonumenten, de behouden infrastructuur en het nieuwe Nationaal Militair Museum van de uitzonderlijke plaats die Soes- terberg inneemt in de Nederlandse luchtvaartgeschiedenis.


Bakermat Soesterberg verschaft een uniek inzicht in de ontwikkeling van een eeuw militaire luchtvaart in Nederland. Met uw smartphone of tablet krijgt dit fraai geïllustreerde jubileumboek een extra audiovisuele dimen- sie en bekijkt u tientallen historische filmfragmenten en clips uit een boei- ende geschiedenis.


(tel: 020-3059810) www.debezigebij.nl ISBN 9789023477679


ISBN 000 00 0000 000 0 SVP BARCODE AANLEVEREN


Monument voor een 100-jarige


delijke vriendschap tussen de militairen. Giordano beschrijft de persoonlijke levens van de militairen, maar ook het militaire leven in een oorlog: de spanning, het nemen van beslissingen met verstrekkende gevolgen en het aangewezen zijn op elkaar. En als uiteindelijk datgene gebeurt waar elke militair en zijn thuisfront bang voor zijn, weet Gior- dana de ellende, het ver- driet en de verbijstering op beklemmende wijze te ver- woorden. En hij stopt niet na de uitzending, hij biedt


Op 11 juni werd in de lucht- machttoren in Breda de stu- die Een eeuw militaire lucht- vaart in Nederland 1913- 2013 van de hand van Rolf de Winter van het Neder- lands Instituut voor Militaire Historie gepresenteerd. Het is een eeuw die, in de woorden van Commandant Lucht- strijdkrachten Sander Schnit- ger, ‘letterlijk en figuurlijk is voorbij gevlogen.’ Het prachtig uitgevoerde boek spitst zich toe op de geschiedenis van Soes- terberg, de bakermat van de militaire luchtvaart. In opeenvolgende hoofdstuk- ken wordt stilgestaan bij het ontstaan van het eerste vlieg- kamp en de functies die het in de aanloop naar en tijdens de Tweede Wereldoorlog


KORT


eg e e


d


SPOREN NAAR HET FRONT


rd


SPOORWEGEN EN OORLOG Guus Veenendaal


Spoorwegen en oorlog


Sporen naar het front vertelt het complete verhaal van de trein in oorlogstijd. Het boek begint met de vroegste geschie- denis van de spoorwegen en eindigt bij de Koude Oorlog, waarin de spoorwegen voor het laatst een rol van betekenis speelden.


Sporen naar het front. Spoorwegen en oorlog – Guus Veenendaal


168 pagina’s, rijk geïllustreerd € 22,50


Uitgeverij WBOOKS, Zwolle (tel: 038-4673400) www.wbooks.com ISBN 9789066300941


28


vervulde. Hoofdstukken over de Koude Oorlog, de Ame- rikaanse aanwezigheid en Soesterberg na de Val van de Muur (heel toepasselijk ‘Uit- zendbureau voor vrede en veiligheid’ geheten) comple- teren het in een toegankelijke stijl geschreven boek. In een korte epiloog wordt stilge- staan bij het vertrek van de luchtmacht uit Soesterberg in november 2008 en bij de toekomst van het terrein als aanstaand Nationaal Militair Museum.


Naast alle hoogtepunten benoemt De Winter op genuanceerde wijze ook de minder positieve aspecten van de luchtmachtgeschie- denis, zoals de voortdurende geluidsoverlast (eufemis- tisch omschreven als the sound of freedom) en de vliegongevallen. Wat dit boek echt bijzon- der maakt, is de toevoeging layar waardoor de lezer met een smartphone of tablet tientallen beeldfragmenten kan bekijken en beluisteren. Het geeft dit boek, zoals de auteur terecht opmerkt, ‘een extra dimensie, net zoals het militaire vliegtuig een eeuw geleden de oorlogvoering een extra dimensie bezorgde.’ Als gezegd: dit boek is als terugblik op vooral de 20e eeuw een monument voor honderd jaar militaire lucht- vaart in Nederland, maar door alle digitale toevoegin- gen en de beschikbaarheid van een e-bookversie is het wel een terugblik die heel erg van de 21e eeuw is. Een


JULI-AUGUSTUS 2013 NIM NIM EEN EEUW MILITAIRE


LUCHTVAART IN NEDERLAND 1913-2013


Bakermat Soesterberg Rolf de Winter


EEN EEUW MILITAIRE LUCHTVAART IN NEDERLAND 1913-2013


Rolf de Winter


Nederlands Instituut voor Militaire Historie


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64