This page contains a Flash digital edition of a book.
Geslaagde veteranendag 2013


Het Vi blikt terug op een bijzondere veteranendag, die in het teken stond van bijzondere ontmoetingen met veteranen en publiek. Vele bezoekers, jong en oud, kwamen langs voor een praatje met medewerkers van het Vi, Checkpoint en de veteranenhotels. Net als voorgaande jaren ontvingen veteranen op vertoon van hun veteranenpas een presentje, ditmaal raamstickers met het veteranenbeeldmerk (de herkenbare ‘V’ van het insigne). Daarnaast werd de kennis van de bezoe- kers over veteranen getoetst in drie quizzen: een videoquiz voor kinderen, een videoquiz voor volwassenen en een livequiz, gepresenteerd door veteraan en Vi-medewerker Lucien van Groenestijn. Dankzij de sponsoring van de veteranen- hotels De Foreesten in Vierhouten, Hotel


de Oringer Marke in Odoorn, Atlas Hotel Valkenburg en Hotel Wassenaar en spon- soren Stern Autolease en Praefero Store, ontvingen de winnaars van de quizzen mooie prijzen.


KTZA b.d. Frank Marcus, directeur van het Vi: “Wat mij bijblijft van zo’n bijzon- dere dag is dat veel veteranen op een hele positieve manier hun veteraanzijn beleven. Maar dat er ook ruimte is voor reflectie. Het gevoel van kameraadschap en verbondenheid voel je overal. Verder ben ik bijzonder trots op het feit dat vete- ranen onze stand steeds beter weten te vinden. Ik denk dat dit onder meer ligt aan de interactieve manier waarop wij ons presenteren op het Malieveld, zoals bij de quiz en de interactie met mijn medewerkers.” (CC)


Veteranendag marechaussee


De 14e veteranendag Koninklijke Mare- chaussee is op vrijdag 4 oktober 2013 van 09.30 tot 15.30 uur op de Koning Willem III kazerne in Apeldoorn. Het actief dienend KMar-personeel met vredesmissie-ervaring is nu volwaardig veteraan. Als allen die op vredesmissie zijn geweest (zo’n kleine 3.000 man/


vrouw) naar Apeldoorn komen, loopt de KMar flink leeg en is de kazerne te klein. Het actieve personeel volgt dan ook brief nummer 2013007532, dd.12 april 2013, van Commandant DLBE. Hun tenue is DTKMar2 met grootmodel decoraties en zonder handschoenen. Tijdens de her- denkingsplechtigheid dragen zij de pet KMar.


De postactieve veteranen kunnen zich aanmelden met de invulstrook bij dit nummer van Checkpoint. Dit geldt ook voor de oudgedienden van het Korps Politietroepen en het Korps Militaire Politie, korpsen die weliswaar niet meer bestaan, maar waarvan de KMar de tradi- tie voortzet. Van en naar het NS-station


wordt busvervoer ingezet. De laatste bus vertrekt om 15.30 uur vanaf de kazerne. Ruim voor de veteranendag ontvangt de ingeschrevene het programmaboekje dat tevens het toegangsbewijs zal zijn. Om 11.15 uur is de kranslegging voor de gevallen en overleden veteranen, voor de hoofdingang bij het monument. Naast het met elkaar delen van de anek- dotes van vroeger, zal het vooral ook weer gezellig zijn. De lunch zal bestaan uit een rijstmaaltijd, mensen met een dieet kunnen dit opgeven. Aan het eind ontvangen alle veteranen een herin- nering aan deze dag. Voor meer infor- matie kunt zich telefonisch wenden tot opperwachtmeester Martin Koetsier van de projectorganisatie, tel: 06-22478207. (FM)


Hoe tevreden ben je over het LZV?


Heb je zorg van het Landelijk Zorgsysteem voor Vete- ranen (LZV) ontvangen of ontvang je die nu? Dan is het mogelijk dat je binnenkort een uitnodiging ontvangt van jouw zorginstelling(en) binnen het LZV om deel te nemen aan een klanttevredenheids- onderzoek. Veteranen hebben bijzondere ervaringen achter de rug en wanneer er dan klachten zijn, is gerichte zorg nodig. Hiervoor is het LZV opgericht. Daarin werken twaalf militaire en civiele, kwalitatief hoogwaardige instellingen samen, onder toezicht van de Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek (RZO).


De RZO, maar vooral ook het LZV en de aangesloten instellin- gen en organisaties willen heel graag weten welke ervaringen jij hebt met het aanbod. Slagen wij er in om jou de beloofde,


52 JULI-AUGUSTUS 2013


goede zorg te bieden? Om dat te onderzoeken heeft de RZO een onafhankelijk onderzoeksinstituut op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg in de arm genomen, het Trimbos-instituut. Dit instituut zal in de tweede helft van 2013 onderzoeken welke ervarin- gen veteranen en hun naasten hebben gehad met de ketenzorg van het LZV, zie ook pag. 53. Het LZV en de RZO hopen van harte op jouw medewerking. Het onderzoek is volledig anoniem en heeft zo geen enkele relatie met jouw zorgtraject. Te zijner tijd wordt in overleg met dit blad op de resultaten teruggekomen. (JM)


Meer informatie over het LZV: www.lzv-groep.nl. Informatie en directe hulp kun je 24 uur per dag aanvragen via het CAP: zorg@veteraneninstituut.nl of 0343-474148.


Foto: Roel Bouwman


Foto: Nelleke Rienstra


Foto: Nelleke Rienstra


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64