This page contains a Flash digital edition of a book.
KOREA: VONK IN DE KOUDE OORLOG Verscheurde stilte


Niet veel mensen weten dat ‘het land van de morgenstilte’ de bijnaam van het Koreaanse schiereiland is. Op zondagochtend 25 juni 1950 werd die morgenstilte door een agressieoorlog van Noord-Korea echter wreed en onverwacht verscheurd.


Door: Jan Schoeman Foto’s: Wim Dussel


D


e oorlog was onverwacht, ondanks het feit dat er al langer sprake was van oplopende span-


ningen tussen Noord-Korea, dat werd gesteund door de Sovjet-Unie en communistisch China, en Zuid- Korea, dat in de Verenigde Staten een machtige bondgenoot had. Juist de betrokkenheid van die rivaliserende wereldmachten maakte de Korea- oorlog tot een typische Koude Oorlog- gebeurtenis. Hoewel, misschien is atypisch toch het betere woord, want in het gehele Oost-Westconflict zou Korea uiteindelijk de enige werke- lijke vonk in een verder toch ‘Koude’ Oorlog blijken te zijn.


Internationaal


In een paar weken lukte het de Noord-Koreanen het slecht voor- bereide Zuid-Koreaanse leger en de te hulp geschoten Amerikanen ver terug te slaan. Door de tijdelijke afwezigheid van de vertegenwoordi- ger van de Sovjet-Unie in de Veilig- heidsraad van de Verenigde Naties (VN), waardoor er geen communis- tisch veto kon worden uitgesproken, lukte het de Amerikanen vervolgens een internationale militaire operatie onder VN-vlag – maar door Amerika gedomineerd – op te tuigen. Ook Nederland nam deel aan deze operatie. Dat gebeurde overigens niet van harte: in eerste instantie wilde Nederland zo risicoloos en klein-


16 JULI-AUGUSTUS 2013


Nederlandse militairen tijdens een plechtigheid op het ereveld in Pusan, waar toen 64 graven lagen van gesneuvelde Nederlanders.


schalig mogelijk vooral symbolisch bijdragen. Onder Amerikaanse druk ontkwam Nederland er echter niet aan uiteindelijk toch een infanterie- bataljon, marineschepen en een paar piloten ter beschikking van de VN te stellen. Uiteindelijk zouden er tussen juli 1950 en januari 1955 4.748 Nederlandse militairen dienen in Korea en de wateren daaromheen. Van hen overleefden 123 het niet, terwijl er nog altijd drie militairen worden vermist. Daarmee is Korea


tot op heden de meest bloedige Nederlandse deelname aan een inter- nationale vredesoperatie.


NDVN


De hoofdmoot van het Nederlands Detachement Verenigde Naties (NDVN) bestond uit het infanterie- bataljon Van Heutsz, waarvan de eerste rotatie eind november 1950 in de Zuid-Koreaanse haven Pusan aan land ging. Saillant detail: het bataljon beschikte niet over win-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64