This page contains a Flash digital edition of a book.
ONDERZOEK NAAR MEDIA-AANDACHT VOOR VETERANEN


Regionale dagbladen veteranennieuws


Door: Martin Elands en Yvon de Reuver


De krant van donderdag? Daar wordt de vis van vrijdag in verpakt! Inderdaad, niet iedereen is altijd even positief over de media of over de achtergrondkennis van journalis- ten. Voor het vergroten van de bekendheid met oorlogs- en uitzendervaringen en voor het uitdragen en stimuleren van waardering voor veteranen is berichtgeving door de media desondanks van groot belang. Reden genoeg voor het Veteraneninstituut (Vi) om de berichtgeving over veteranen in de dagbladen aan nader onderzoek te onderwerpen.


I


n het juninummer (Checkpoint 5-2013) werd al gemeld dat steeds meer veteranen zich gewaardeerd voelen door de berichtgeving over veteranen in de media. Dat maakt nieuwsgierig. Hoeveel aandacht besteden journalisten nu eigenlijk aan veteranen? Over welke onderwerpen wordt er vooral bericht en wat is de toonzetting van de berichtgeving? Om dergelijke vragen te beantwoorden, verzamelde en analyseerde onderzoe- ker Angelique van Tilburg in opdracht van het Vi de berichtgeving in het jaar 2012 in tien grote landelijke en regionale dagbladen. In dit artikel worden de belangrijk- ste uitkomsten van haar onderzoek kort belicht.


Hoeveelheid aandacht Voor de ene veteraan zal het glas halfvol zijn, voor de


ander halfleeg, maar met 481 artikelen lijkt het met de hoeveelheid aandacht voor veteranen in de tien onderzochte dagbladen toch heel behoorlijk gesteld. Dit betekent immers dat elke krant gemiddeld één keer per week aandacht aan veteranen besteedt. Het zwaartepunt binnen die aandacht ligt onmiskenbaar bij de regionale dagbladen met maar liefst 354 artikelen (73,6 procent) over veteranen. Het op dit gebied best scorende landelijke dagblad – De Telegraaf – reikt in tabel 1 dan ook niet hoger dan een eervolle vijfde plaats.


Tabel 1: aandacht voor veteranen in onderzochte dagbladen Naam dagblad


de Gelderlander Brabants Dagblad


Noordhollands Dagblad


Artikelen 124 81 64


Dagblad van het Noorden 56 De Telegraaf Trouw


Limburgs Dagblad Algemeen Dagblad de Volkskrant


NRC Handelsblad Totaal


40 30 29 21 19 17


481


Relatief 26% 17% 13% 12% 8% 6% 6% 4% 4% 4%


100%


De Nederlandse Veteranendag genereert positieve media- aandacht. Foto: William Moore


14 JULI-AUGUSTUS 2013


Nu zegt het totale aantal artikelen lang niet alles. Arti- kelen kunnen namelijk ook niet meer dan korte nieuws- berichten zijn of artikelen waarin veteranen wel genoemd worden, maar niet het hoofdonderwerp zijn. Ook in dat opzicht blijkt het beeld gunstig. In 77 procent van alle artikelen waren veteranen namelijk wel degelijk hoofdonderwerp, terwijl niet meer dan 35 procent van


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64