This page contains a Flash digital edition of a book.
ze vluchten. Ze behoorden tot de lichting 38-1 van het 21e Regiment Infanterie, gelegerd in Amersfoort. Ze kwamen in Rotterdam en werden ingedeeld bij het reservebataljon Cartebra. Quant hoopt dat zijn dienst- maatje nog leeft, maar anders zou hij graag van iemand anders horen hoe zijn leven is verlopen. Reacties: N.F. Quant (zoon), Florijnstraat 37, 1827 GH Alkmaar, e-mail: quantnf@gmail.com


Overleden 6O01 Het Bestuur van de


Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidin- gen maakt met leedwezen bekend op 12 september 2012 op 97-jarige leeftijd Jan Mathijs Spronck is overleden. Spronck was drager van het Kruis van Verdienste. Cor- respondentie: t.a.v. de nabe- staanden van J.M. Spronck KV, p/a. TNT Financiële Diensten, Eurode Park 1-34, 6461 KB Kerkrade.


6O02 Op 8 februari jl. is H.G. Wijnants op 92-jarige leeftijd overleden. Wijnants kwam in 1937 als stoker in dienst bij de Koninklijke Marine, zat gedurende twee en half jaar in het jappenkamp. Hij kreeg tijdens zijn carrière bij de Koninklijke Marine twee keer de onderscheiding Rid- der in de Orde van Oranje- Nassau met de zwaarden en ging als ltzvk 2 OC met pensioen. Hij heeft zich na zijn pensionering tot zijn 87e bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de zwemsport in Den Helder. Correspon- dentie: F. Wijnants, De Beau- fortweg 20, 3941 PB Doorn.


6O03 Op 11 februari jl. is H.A. Kruitbos (Hein) op 86-jarige leeftijd overleden. Kruitbos heeft in de periode 1947-’50 gediend bij peloton 4-4 RI en 4-1 RI. Hij bezocht regel- matig de reünies in Assen en Ermelo. Correspondentie: fam Kruitbos, Enkweg 73, 8131 VG Wijhe.


6O04 Op 19 februari jl. is Jacob (Jaap) de Graaf in Cor- vallis Oregon, USA, overle- den. De Graaf is op 25 febru- ari 1925 geboren in Amster- dam. Hij heeft als dpl twee jaar in Indonesië gediend. Hij emigreerde in 1949 naar de USA met zijn vrouw Rie de Vries-de Graaf. Correspon- dentie: Cindy Cole (dochter), 2110 NW Myrtlewood Way, Corvallis, Oregon, USA.


6O05 Op 3 maart jl. is Karel Buitenhuis overleden. Buiten- huis was van augustus 1961 tot november 1962 gelegerd in Kaimana, Nieuw-Guinea. Hij was ingedeeld bij Regi- ment Infanterie Oranje Gel- derland (RIOG). Correspon- dentie: C. Buitenhuis-Mee- len, Koning Lodewijklaan 204, 7314 GM Apeldoorn.


6O06 Op 23 maart jl. is luitenant-kolonel b.d. Johan Jacobus (Co) Slieker in Gouda overleden. Slieker was Rid- der in de Orde van Oranje- Nassau met de zwaarden en Libanonveteraan. Correspon- dentie: P.C. Slieker (broer), Wellington, Nieuw-Zeeland, e-mail: christoffel@xtra.co.nz


6O07 Op 5 mei jl. is Kees Kadijk op 70-jarige leeftijd overleden. Kadijk heeft van februari tot en met oktober 1962 gediend op Merauke. Correspondentie: P. Kadijk- Douma, R. Ritzemastraat 9B, 9965 TD Leens.


Boeken en tijdschriften 6B01 Gratis af te halen:


Bandjir Trilogie (Hans Post), over Noord-Sumatra (matige staat, maar goed leesbaar). Reacties: A.F. Muller, tel: 026-4952955.


6B02 Zwijndrechtenaar Johannes Roos heeft zijn militaire dienstplicht ver- vuld in Ned.-Indië van 1948 tot 1950 bij de Luchtstrijd- krachten (LSK). Van hem is onlangs het boek Een gepensioneerde, zijn verhalen en gedachten verschenen.


6D03 Hilma Bruinsma is nog steeds bezig met de brieven van haar vader uit zijn Indiëtijd, die hij haar moeder schreef. Zij schrijf hier de blog Taboe in het theemeubel over (zie Checkpoint 7-2012 7B05). Dit is te volgen op www.puntaal.nl. Haar vaders beschrijvingen zijn een bron van informatie over een scala aan onderwerpen. Naoorlogse schaarste, kerst in een Indisch militair kamp, het voedsel en de rantsoenen, opname in het hospitaal te Batavia en de hospitaalroutine, stuksbediening, zoek- actie naar extremisten, het werken om de kampen leef- baar te krijgen, de gapende kloof tussen de politieke bedoelingen en de praktijk in de kampen, de onzeker- heid over het nut van de actie etc. Reacties: H. Bruinsma, tel: 06-23905461, e-mail: hilmabruinsma@xs4all.nl


Het boek bevat verhalen over zijn tropenperiode o.a. de heen- en terugreis op ss Waterman en ss Hellenic Prince en verder wetens- waardigheden, een terugblik op die tijd, goede en min- der goede herinneringen. Daarnaast laat hij ook zijn gedachten gaan over het wel en wee in deze wereld in proza en poëzie. Het boek kost € 18,40 en is te bestel- len bij de auteur. Reacties: J. Roos, tel: 078-6121497, e-mail: roos7034@planet.nl


Diversen 6D01 Onlangs uitgegeven:


dvd van de 2e herdenkingsce- remonie (na 71 jaar) van de


Slag in de Javazee 1942-2012 die op 27 februari 2013 op de zeelocatie 06°00 Z.B. en 112°05 O.L. in de Javazee in Indonesië heeft plaatsgevon- den. Deze dvd is voor nabe- staanden en belangstellen- den kosteloos beschikbaar, maar uw kleine bijdrage, gift, schenking of donatie voor dit goede doel wordt zeker zeer gewaardeerd (V.O.N.-rek.nr. 3305 t.n.v. J.H. Nahuijsen). Momenteel is de voorbereiding voor de 3e herdenkingsceremo- nie op 27 februari 2014 in gang gezet. Reacties: Ver- eniging van Overlevenden en Nabestaanden van De Slag in de Java Zee 1942 c.a., V.O.N., J. Nahuijsen, tel: +31618474797, e-mail: joopnahuysen@ing-rail.com, website: www.imexbo.nl/ slag-javazee-2-von.html en www.indischherinnerings- centrum.nl (nieuwsflits 15 januari 2013).


6D02 Gevraagd: in verband met deelname aan de reünie van de Matrozenkapel een KM-uniform onderofficieren, maat 58. Reacties: W. Platje, tel: 0499-477607, e-mail: g.platje.1@kpnmail.nl


JULI-AUGUSTUS 2013 59


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64