This page contains a Flash digital edition of a book.
Intercheck


Websites oud-Koreastrijders nader bekeken


Door: Wim van den Burg


Het is niet altijd eenvoudig om twee representatieve websites te vinden die betrekking hebben op het thema van Checkpoint. Dat bleek ook deze keer bij het thema Korea. Naast de website van de Vereniging Oud-Korea Strijders (zie Intercheck 8-2010) was er geen tweede Nederlandse representatieve website te vinden. Daarom nogmaals een beoordeling van de VOKS-website, maar nu in vergelijking met een Canadese tegenhanger.


D


e basis voor de Korea Veterans Association of Canada (KVA) is gelegd tijdens de Koreaanse


oorlog. De organisatie heeft tot doel het onderhouden en bevorderen van de kameraadschap onder de leden die in de Canadese strijdkrachten in Korea tijdens de oorlog 1950-1953 en op vredesmissies in Korea 1953-1955 hebben gediend. De organisatie kent vijftig afdelingen in heel Canada. De KVA is geografisch verdeeld in vijf regio’s, Atlantic, Quebec, Ontario, Prairie en de Stille Oceaan. De Nederlandse VOKS stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van de leden en van de nabestaan- den in de eerste graad van die Neder- landers die direct betrokken waren bij de oorlog in Korea, het bevor- deren van de vriendschappelijke


betrekkingen onderling, alsmede die met overeenkomstige verenigingen in het buitenland. Het onderhouden van contacten met het Regiment van Heutsz en met de Second US Infan- try Division (‘Indianhead’).


Vormgeving


De vormgeving van de websites verschilt nogal. Aan de vormgeving van de website van de KVA is niet al te veel aandacht besteed. Het is rechttoe rechtaan. De startpagina geeft een goede indicatie voor de rest van de website. Jammer genoeg is er weinig gebruikgemaakt van de vele mogelijkheden die toch beschikbaar zijn om een website aantrekkelijk te maken. Hoe anders is dat met de website van VOKS. Daar is veel aan- dacht besteed aan de vormgeving. Kleuren en keuze van het lettertype


zorgen voor een sfeervol beeld, pas- send bij het thema. De KVA maakt wel prima gebruik van beeld en geluid. Er is veel foto- en videomateriaal beschikbaar en in die zin doet het niet veel onder voor de website van VOKS die ook rijke- lijk is voorzien van foto- en video- materiaal. Opvallend is dat op beide websites geen gebruik is gemaakt van de mogelijkheden die de social media bieden. Erg jammer, want dat kan toch ook een mooi middel zijn om de onderlinge contacten te onderhouden.


Informatief gehalte Op de toegankelijkheid van beide


websites is niet zoveel aan te mer- ken. Beide websites maken gebruik van een relatief eenvoudige menu- structuur. Wel is er een plus voor de website van VOKS omdat die de navigatie zo slim heeft ontworpen dat meestal één muisklik voldoende is om de informatie te vinden die je zoekt. Bij de KVA zijn meestal meer- dere muisklikken nodig en daardoor kan je soms ‘verdwaald’ raken op de website.


VOKS www.voxvoks.nl


Informatief gehalte Vormgeving


Beeld en/of geluid Social media


Toegankelijkheid 34


goed goed


ruim voldoende n.v.t. goed


KVA www.kvacanada.com


goed matig


ruim voldoende n.v.t.


ruim voldoende


Het informatieve gehalte van beide websites is prima. De achtergronden van het ontstaan en het verloop van de Koreaanse oorlog, de inzet van eigen troepen, het is allemaal te vin- den. Daarbij wordt niet alleen gebruikgemaakt van tekst, maar deze wordt ook vaak voorzien van beeld- materiaal zoals foto’s, kaarten et cetera. Ook is er veel informatie te vinden over de verleende onder- scheidingen, de monumenten en, last but not least, uiteraard aan de kameraden die zijn gevallen.


JULI-AUGUSTUS 2013


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64