This page contains a Flash digital edition of a book.
Pluspoint


Puzzel mee en win blu-ray Top Gun


Deze maand stelt Universal Pictures vijf exemplaren van de 3D limited edition van Top Gun op blu-ray (zie pagina 31) beschikbaar om te verloten onder de inzenders van de goede oplossing van de puzzel.


Bijdrages: Jan Willem van Besouw (kruiswoordpuzzel) en Fred Lardenoye Kruiswoordraadsel Horizontaal:


Als u de hiernaast afgedrukte kruis- woordpuzzel hebt opgelost, kunt u aan de hand van de cijfers ook de onderste balk invullen. Zo ontstaat de titel van een oorlogsfilm. Dat is tevens de oplos- sing van de puzzel.


Stuur uw antwoord vóór 6 september 2013 op een (brief)kaartje naar de redac- tie van Checkpoint, Postbus 1091, 6501 BB te Nijmegen onder vermelding van ‘Prijsvraag 6a’. E-mailen mag ook naar: pluspoint@veteranen.nl (vergeet dan niet uw adres te vermelden). Over de uitslag van de prijsvraag kan niet wor- den gecorrespondeerd.


Uitslag prijsvraag 4a en 4b De oplossing van prijsvraag 4a in Check-


point 4-2013 luidt Act of Valor. Een exemplaar van de dvd The Master gaat naar C.C. Jacobs uit Zoetermeer, H. Stuit uit Hoogeveen, G. Snellink uit Apel- doorn, R. Holscher uit Calgary, Canada en C. Hofstee uit Heerenveen. De oplossing van prijsvraag 4b luidt The Hurt Locker. Een exemplaar van de dvd Zero Dark Thirty gaat naar J. Hermans uit Sittard, C.M. Hendriks uit Tiel en F.E. Kaal uit Delfzijl


30


1. vanaf - 3. bepaalde handeling van een vakbond - 13. maanstand - 15. bouwland - 17. keer - 18. spijsverteringskanaal - 19. opstandje - 20. hetzelfde - 22. groot onheil - 24. Japanse rijstdrank - 25. vaartuig - 26. kamhagedis - 28. loterijbriefje - 30. in ver- schillende landen aaneengesloten gebied - 32. titel - 33. zonder moed - 34. voorzetsel - 36. Nederlandse rivier - 37. Gedeputeerde Staten - 38. duw - 39. een handtekening zetten - 41. uitgang van de overtreffende trap - 43. vliegengaas - 45. part - 47. afvoer - 49. voorkeur - 51. domoor - 52. buurt- schap in de gemeente Oldebroek - 53. pas gebakken - 54. op bout passende ring - 55. atoom - 56. tijding - 58. overschot - 60. debet - 61. touw - 63. lekkers eten - 66. Frans telwoord - 68. vaartuig - 70. een wei- nig - 72. zeezwaluw - 73. Engels telwoord - 74. adjudant-onderofficier - 75. liniëren - 78. wagenspoor - 79. smalle straat - 81. stel- sel - 82. walgvogel - 84. vervallen woning - 86. jongensnaam - 87. bejaard - 88. vader (Frans) - 90. plan - 92. Chinese vermicelli - 93. telegraaf restant - 94. het afsterven van een deel van de hersenen - 95. nummer.


1


15 20 26 32


43 44 51 55


68 69 75 81 87 93


61 62 70


76 82 88 94 94 30 78 94 53 46 26 60 28 3 27 77 30 52 42 31 2 16


3 4 5 6 7 17


21 27 33 38


45 46 52


56 63 71 77 83 89 72 78


84 85 90


79 86 91 92 95 64 57 65 73 80 39 47 53 58 59 66 67 74 34 22 23 28 29 35 40 48 54 60 8 24 30 36 41 42 49 50 31 37 Verticaal:


1. bepaalde vergrendeling - 2. niet dezelfde - 4. americium - 5. wijdbuikige tafelfles - 6. betrekking - 7. boom - 8. zangnoot - 9. gra- vin van Holland - 10. gebak - 11. droefheid - 12. in memoriam - 13. buigzaam - 14. kloos- terling - 16. wig - 19. web - 21. voormalige onderwijsvorm - 23. plaats - 24. machine- pistool - 25. Engels graafschap - 27. natuur - 29. kijken - 31. voedsel - 34. steeds weer - 35. met de nek aankijken - 38. afbeelding - 39. grote houten priem - 40. schaatsen - 42. slotstrofe - 44. windrichting - 46. een en ander - 48. plaats in Noord-Brabant - 50. veilige haven - 56. meisjesnaam - 57. vrucht - 59. herkenningsmelodie - 62. melkklier - 64. jongensnaam - 65. opgewarmd eten - 67. ontkenning - 69. vis - 71. liefdevol - 73. roofdier - 74. ui - 76. rood (Engels) - 77. bars - 79. schoonmaakmiddel - 80. lijm - 83. rivier in Schotland - 85. smalle ondiepte in zee - 88. par exemple - 89. bolgewas - 91. Europese Commissie.


9 10 11 12 18


25


13 14 19


JULI-AUGUSTUS 2013


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64