This page contains a Flash digital edition of a book.
Van Doorn tot Den Haag


Bijdrages: Charlene Cloo, Jos Groen, Frans Meijer, Jos Morren, Hein Scheffer


Nieuwe voorzitter Veteranen Platform


Tijdens de algemene bestuursvergadering van het Veteranen Platform (VP) op 6 juni is Leen Noordzij conform het roulatie- schema bestuurswisselingen teruggetreden als voorzitter. Door het AB ben ik gekozen als nieuwe voorzitter. Graag wil mij aan u voorstellen.


Mijn naam is Hein Scheffer. In 1972 ben ik op de KMA begonnen aan mijn opleiding tot genieofficier. Na mijn opleiding heb ik diverse operationele functies vervuld waaronder pelotonscommandant bij 13 Pantsergenie- compagnie en compagniescommandant bij 11 Genie- bataljon. In 1985-1986 heb ik de Krijgsschool gevolgd en daarna heb ik functies vervuld bij afwisselend de DPKL, landmachtstaf, Defensiestaf, DMO en DGW&T. Mijn laatste functie was Directeur Operationele Onder- steuning bij staf CLAS (DOPOST). Sinds 1 mei 2010 ben ik met functioneel leeftijdsontslag. Tijdens mijn functie als Sous Chef Landsystemen bij de DMO ben ik van oktober 2006 tot maart 2007 als Commandant Contco uitgezonden geweest naar Afghanistan.


Ik ben getrouwd, woon in Voorburg, heb drie kinderen en drie kinderen uit een eerder huwelijk. Ook heb ik twee kleinkin- deren (en één op komst) van wie de oudste is geboren toen ik op uitzending was. Sinds begin dit jaar zijn mijn vrouw en ik pleegouder en woont er een pleegkind bij ons thuis. Mijn hobby’s zijn zeilen en lezen. Tot zover mijn korte introductie.


Eind 2011 ben ik door de toenmalige regimentscommandant, kolonel van Griensven, gevraagd om voorzitter te worden van de Stichting Veteranen Regiment Genietroepen (SVRG). Met het gaan vervullen van deze functie ben ik tevens toegetre- den als lid van het algemeen bestuur van het VP en daardoor circa anderhalf jaar betrokken bij het reilen en zeilen van het VP. Mijn mening is dat het VP goed op de kaart staat. Ik zie het als mijn opdracht om samen met het bestuur de positie van het VP verder te verstevigen/uit te breiden om daarmee de belangen van de veteranen maximaal te dienen. Ik heb hiervoor van Leen Noordzij een uit- gebreide takenlijst gekregen die ik van plan ben samen met het bestuur nader uit te werken en vorm te geven. In mijn bijdrages in Checkpoint zal ik u daarover informe- ren. Schroom niet om zaken waarvan u vindt dat die (in dit kader) mijn aandacht behoeven aan mij bekend te stellen, bij voorkeur per mail: info@veteranenplatform.nl Ik kijk uit naar een vruchtbare samenwerking met het bestuur, de aangesloten verenigingen en u allen en hoop u persoonlijk te ontmoeten tijdens de diverse veteranenbijeenkomsten.


Hein Scheffer, voorzitter Veteranenplatform Ametisthof 20, 2592 HN Den Haag tel: 070-3155138


e-mail: info@veteranenplatform.nl Veteranenshop.nl ondersteunt veteranenorganisaties


Op www.veteranenshop.nl kunnen veteranen en andere geïnteresseerden interessante veteraangerelateerde arti- kelen bestellen. Wat bestellen via deze shop extra interessant maakt, is dat een groot deel van de winst terugstroomt naar de financiële ondersteuning van veteranenorganisaties. Dat gebeurde dit jaar tijdens de Nederlandse Veteranen- dag met het uitreiken van cheques aan drie veteranenorganisaties. Larry de Boer van de Veteranenshop: “We heb- ben dit jaar gekozen voor drie partijen omdat wij vinden dat deze partijen op een positieve en actieve wijze de vete- ranengemeenschap ondersteunen.” De gelukkigen waren Wounded Warriors NL (WWNL), Stichting Veteranen Kunst (SVK) en de Veteranen OntmoetingsCen- tra (VOC). “We vinden het erg fijn dat we deze steun ontvangen van de Veteranenshop. Wij zorgen ervoor dat onze leden, de


50 JULI-AUGUSTUS 2013


(aspirant-)DIG-dragers en hun familie, optimaal van deze gift kunnen profite- ren”, aldus Ed Brouwer, voorzitter van WWNL.


Pauline Kolman-Backbier, voorzitter SVK: “Wij organiseren exposities van kunstwerken, gemaakt door veteranen en actief dienenden met missie-ervaring. We waren blij verrast dat we een cheque kregen! We hebben nog geen concrete bestemming, maar reken er maar op dat het geld goed wordt besteed!” Majoor Hendrik-Jan van Tilburg van de VOC: “Wij hebben dezelfde gedachte als de Veteranenshop: van, voor en door veteranen. Het bedrag wordt verdeeld onder de samenwerkende organisaties en stroomt direct weer terug naar de veteranen. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een maand gratis koffie voor veteranen bij de ene organisatie of een bijdrage in activiteiten voor veteranen.” (CC)


Larry de Boer (r) van de Veteranenshop reikt een cheque uit aan Ed Brouwer van Wounded Warriors. Foto: Gerrie Koops


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64