This page contains a Flash digital edition of a book.
absolute aanrader, en niet alleen voor luchtmachtvete- ranen. (JS)


Een eeuw militaire lucht- vaart in Nederland 1913- 2013 – Rolf de Winter 296 pagina’s, rijk geïllus-


treerd € 29,90 (gratis voor (oud-) luchtmachtmedewerkers, zie Checkpoint 5-2013, pag. 59) Uitgeverij Boom, Amsterdam (tel: 020-5218 938) www.uitgeverijboom.nl ISBN 978961058713


Adembenemend


Vrijwel meteen na het uit- komen van de roman De gele vogels van de Ameri- kaanse Irakveteraan Kevin Powers werd het boek al door menig recensent ‘dé ultieme roman over de oor- log in Irak’ genoemd. Het boek wordt daarmee in de traditie geplaatst van boeken als Im Westen nichts Neues van Erich Maria Remarque en Joseph Hellers Catch-22.


Bollenboer in Korea


Onder de intrigerende titel Een bollen- boer in de Koreaanse oorlog probeert scenarioschrijver Sjaak Vlaming het mili- taire verleden van zijn vader Jaap uit het West-Friese Obdam te reconstrueren. Jaap Vlaming vertrok in maart 1951 ongetraind en onervaren naar Korea. Waarom is voor zijn familie op dat moment en ook later absoluut niet duidelijk. Was het idealisme, misschien de zucht naar avontuur? En waarom had Vlaming senior nadien jaren- lang nachtmerries? Helaas lukt het zoon Sjaak maar ten dele antwoord te geven op deze in veteranenland veelvoorkomende en ook intrigerende vragen. Dat is echter beslist geen reden om dit boek links te laten liggen, want ondanks deze maar gedeeltelijk succesvolle speurtocht naar de motieven en ervaringen van Jaap Vlaming bevat dit boek naast een compacte maar duidelijke omschrijving van de gruwelijke aard van de Korea-oorlog verder een reeks aan invoelbare emoties en observaties van met name de familie van veteraan Jaap. Bijvoorbeeld als zoon Sjaak een doden- appel meemaakt en daarover schrijft: ‘Ik was een moment jaloers. Ik wilde mijn vaders naam ook horen. Dat kon niet, want hij was niet gesneuveld. Alleen de gesneu- velden zijn helden, voor hen de toespraken en de medailles. Voor de overlevenden en de familieleden de herinneringen, de trauma’s en de nachtmerries.’ Dit soort observaties en verder ook tal van andere zaken, maken de inhoud van dit boek van alle tijden en daarmee ook waardevol voor andere generaties veteranen en misschien wel vooral voor hun thuisfront. Niet nood- zakelijkerwijs een feest van herkenning,


nee, zeker niet, maar wel degelijk heel invoelbaar, soms ook verhelderend en de moeite van het lezen dus zeker waard! (JS)


Een bollenboer in de Koreaanse oorlog – Sjaak Vlaming


218 pagina’s, geïllustreerd € 18,95 (veteranenprijs € 15,95, zie pag. 50) Uitgeverij Aspekt, Soesterberg (tel: 0346-353895) www.uitgeverijaspekt.nl ISBN 9789461532633


Geen geringe prestatie voor een debuterende schrijver. De gele vogels gaat over de 21-jarige soldaat John Bartle, in 2004 gestationeerd in de Iraakse stad Al Tafar. Tijdens zijn opleiding is hij bevriend geraakt met Daniel Murphy die de oorlog niet zal overleven, ondanks het feit dat Bartle dit wel aan de


moeder van Murphy beloofd heeft. Gaandeweg het boek wordt de lezer duidelijk wat zijn rol is in de dood van zijn kameraad. Het ver- haal wisselt tussen Bartles gevechtservaringen in Irak en een beschrijving van zijn terugkeer in de Amerikaanse maatschappij. De scènes in Irak met zinloze moordlust, schietpartijen en de reacties van murw geslagen militai- ren zijn huiveringwekkend, rauw en meedogenloos, maar ook poëtisch beschreven.


Ronduit ontluisterend is de terugkeer van Bartle in de VS, wanneer hij in een diepe lethargie verzinkt. Bartle kan vanwege zijn trauma niet meer functioneren in de maatschappij en sluit zich af van het leven buiten zijn appartement. Met dit boek biedt Powers niet alleen een ongemakkelijke, intieme inkijk in de gruwelen van de oorlog, maar ook in de psy- che van een getraumatiseerde militair. (AS)


De gele vogels – Kevin C. Powers


238 pagina’s € 16,90, e-book € 9,99


Uitgeverij Prometheus, Amsterdam


(tel: 020-6241934) www.uitgeverijprometheus.nl ISBN 9789044621211


JULI-AUGUSTUS 2013


29


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64