This page contains a Flash digital edition of a book.
KOREAANSE DELEGATIE BEZOEKT BRONBEEK ‘Boodschappers van


De bijeenkomst in Bronbeek, met in het midden de Koreaanse delegatieleider Jeong Ho Jo en voorzitter Kees Motshagen van de Vereniging van Oud-Korea Strijders (VOKS).


Door: Jan Schoeman Foto’s: Birgit de Roij


Om respect te betuigen aan de Neder- landse militairen die in Korea vochten, bezocht op 10 juni een Koreaanse delegatie het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek waar zeven Nederlandse Koreavetera- nen wonen. Treffend genoeg typeerde de delegatie zichzelf als ‘boodschappers van dankbaarheid’.


T 18 JULI-AUGUSTUS 2013


ussen 1950 en 1955 dien- den een kleine vijfduizend Nederlandse vrijwilligers in Korea. Ze maakten deel


uit van een internationale troepen- macht afkomstig uit zestien landen, die onder leiding van de Verenigde Naties de Zuid-Koreanen bijstond in de strijd tegen Noord-Korea en zijn Chinese bondgenoten. Onder de Nederlanders vielen 123 dodelijke slachtoffers, veruit het hoogste aantal tijdens een internationale vredesope- ratie. Een veelvoud van hen raakte lichamelijk of geestelijk beschadigd.


Wederzijdse emoties Het was op 10 juni een heel bijzon-


dere bijeenkomst van de Neder-


landse veteranen en de Koreaanse bezoekers, onder wie ook veteraan Jeong Deok Byeong (83), die zelf tussen december 1950 en de wapen- stilstand in juli 1953 in de frontlinie had gevochten. Bijzonder, want de taalkundige barrière was immens, maar de wederzijdse emoties werden desondanks heel goed aangevoeld. Delegatieleider Jeong Ho Jo liet er geen misverstand over bestaan: “De reden dat het huidige, moderne Zuid-Korea bestaat, is dat jullie voor ons hebben gevochten. Dankzij jullie inspanningen en offers konden we worden wat we nu zijn, want zonder jullie en al die andere buitenlandse hulp waren we nu onderdeel van Noord-Korea geweest.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64