This page contains a Flash digital edition of a book.
Contact Vi en CAP


Veteranenpas, NS-kaarten, over- lijdensberichten, adreswijzigingen of als u Checkpoint niet heeft ontvangen: Veteraneninstituut


Postbus 125, 3940 AC Doorn tel: 0343-474150; fax 0343-474155 e-mail: info@veteraneninstituut.nl


Voor vragen van psychische en maatschappelijke aard: Centraal Aanmeldpunt (CAP) van het Veteraneninstituut


tel: 0343-474148 (24 uur per dag) e-mail: zorg@veteraneninstituut.nl


Symposia veteranenboeken


Deelname Defensie- kampioenschappen voor veteranen


Voor de sportieve veteranen staan er nog drie Defensiekampioenschappen op de planning. Dat zijn de kampioen- schappen wielrennen (30 augustus), de 10-Engelse mijl (4 september) en de halve marathon (25 september). De deadlines voor aanmeldingen zijn respectievelijk 9 augustus, 14 augustus en 4 september. Meer informatie en aanmelden kan via de website van het Veteraneninstituut: www.veteranenin- stituut.nl/activiteiten/kampioenschap- pen. Mocht u na het bezoeken van deze websitepagina nog vragen hebben, dan kunt u die stellen via info@veteranenin- stituut.nl of tel: 0343-474150. (CC)


Met boeken waarin veteranen hun ervaringen hebben beschreven, is een flinke bibliotheek te vullen. Ook Nederlandse veteranen leverden aan deze schat aan publicaties een rijke bijdrage, van de Tweede Wereldoorlog tot en met Afghanistan. Bovendien waren er vele andere schrijvers – niet-veteranen – door de jaren heen bereid verhalen van veteranen te boek te stellen. Over deze twee tot de verbeelding sprekende thema’s – veteranenauteurs en boeken over veteranen – organiseert het Veteraneninstituut (Vi) op donderdag 26 en vrijdag 27 september in Doorn twee symposia. Het middagsymposium van 26 september op de marinierskazerne krijgt een internationaal karakter met veteranensprekers uit Engeland, Nederland en Amerika, onder wie de beroemde Vietnamveteraan Karl Marlantes, auteur van de internationale bestsellers Matterhorn en What it is like to go to war. De voertaal op deze unieke bijeenkomst is daarom Engels. Op vrijdag 27 september staan juist de schrijvende Nederlandse veteranen en de boeken over Nederlandse veteranen in de schijnwerpers. Vanaf 10.00 wordt in het prachtige nieuwe gebouw van de Basis in Doorn, waarin ook het Vi dan is gehuisvest, een programma met boeiende lezingen en uiteenlopende workshops aangeboden, inclusief prak- tische tips over hoe je als veteraan een boekproject moet aanpakken. Meer informatie over de beide symposia is op de website www.veteraneninsti- tuut.nl te vinden. Voor deelname aan deze symposia kunt u zich nu al per e-mail aanmelden via info@veteranenin- stituut.nl onder vermelding van ‘sympo- sium veteranenboeken’. Geeft u dan wel aan welk symposium u wilt bijwonen, het internationale, Engelstalige sympo- sium op donderdagmiddag 26 septem- ber of het Nederlandse symposium op vrijdag 27 september. Hierbij geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. (JG)


Schrijver Karl Marlantes. Foto: Claudia Heinermann


Geslaagde try-out Freedom Trail


Nieuwsbrief Veteraneninstituut


Wist u dat het Veteraneninstituut elke maand een nieuwsbrief verstuurt met het laatste nieuws en onderzoeken en een vooruitblik op activiteiten voor veteranen in de nabije toekomst? Inte- resse gewekt? U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief via www.veteranen- instituut.nl/aanmelden-nieuwsbrief. (CC)


Een groep motorrijders, fietsers, hardlopers en zwemmers legde op donderdag 6 juni een honderden kilometers lange Liberationroute af om te oefenen voor het groot- scheepse evenement volgend jaar: de Freedom Trail 2014. Tijdens deze sportieve tour volgen vele duizenden sporters een deel van de route die geallieerden zeventig jaar geleden aflegden toen zij Europa bevrijdden. Het doel van de try-out was het alvast voorverkennen van de route voor 2014. Ook veteranen namen deel aan de voorverkenning van de verschillende sportieve disciplines, te weten motorrijden, fietsen, hardlopen en zwemmen. Jan Willem van de Pol van Stichting Waardering en Erkenning Politie (WEP) is blij met de oefening. “Een geslaagde dag! Dit laat zien dat politiemensen, veteranen, brandweer- en ambulancepersoneel samen met deel- nemers van maatschappelijke organisaties en hun partners en familie iets heel moois kunnen volbrengen. We krijgen nu al reacties van mensen die er volgend jaar ook bij willen zijn. Precies wat we met deze try-out wilden bereiken.” Dit sportieve evenement voor geüniformeerden wordt door Stichting WEP in samen- werking met onder meer het Vi en Defensie georganiseerd. Veteranen kunnen zich, net als militairen, ambulancepersoneel en medewerkers van de politie en brand- weer, op een later moment inschrijven voor deelname aan het evenement. Houd hiervoor Checkpoint of de website van het Vi in de gaten. Meer informatie is tevens te vinden op www.wep.nu. (CC)


JULI-AUGUSTUS 2013 51


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64