This page contains a Flash digital edition of a book.
6H04 Herdenking gesneuvelde Zeeuws-Vlaamse militairen 1946-1962.


Datum: 30 augustus 2013. Locatie: de Goede Herder- kerk te Terneuzen (aanvang plechtigheid: 14.00 uur, aansluitend kranslegging bij het monument, na afloop is er een informeel samenzijn in verzorgingshuis Bachten Dieke).


Info: Secretariaat Oost-Indië Monument Zeeuwsch-Vlaan- deren, J. Schrier-Casteleijn, tel: 0115-696917.


6H05 Herdenking in Nederlands- Indië gesneuvelde Dalfser en Nieuwleusener militairen. Datum: 8 september 2013 Locatie: Indiëmonument Algemene Begraafplaats te Dalfsen (aanvang: 14.00 uur). Info: J.W.H. Boersma, Kon. Julianalaan 89, 7711 KL Nieuwleusen, e-mail: veteranencontact.dalfsen@ gmail.com


Tentoonstellingen


en musea 6T01 T/m15 september is de tentoonstelling Gewapend met kennis. 500 jaar militaire boekcultuur in Nederland in Museum Meermanno in Den Haag te zien (zie ook pag. 53). De tentoonstelling laat een overzicht zien van de militaire boekcultuur in Nederland, van het eerste gedrukte militaire boek in Nederland uit 1473, tot het exemplaar van het Handboek Soldaat van Ridder der Mili- taire Willems-Orde kapitein


Marco Kroon. De tentoonstel- ling, die bestaat uit een rijke hoeveelheid aan bijzondere boeken, wordt aangevuld met objecten, zoals uniformen, wapens en schilderijen uit de collectie van het Leger- museum, andere openbare collecties en particulier bezit. Entree: € 8,- (veteranen krij- gen 25% korting). Geopend: di t/m zo 11.00-17.00 uur. Museum Meermanno | Huis van het boek, Prinsessegracht 30, 2514 AP Den Haag, tel: 070-3462700, website: www.meermanno.nl


6T03 De expositie Helden van de koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog, het relaas van de Shell-tanker Ondina, te zien bij de Historische werf Rotterdams Welvaren te Rotterdam is verlengd tot januari 2014. Centraal staat de zeeslag tussen de Shell- tanker Ondina, een Britse mijnenveger en twee Japanse raiders (Checkpoint 2-2013 2T03). Geopend: di t/m vr: 10.00-16.00 uur, za en zo 11.00-17.00 uur. Entree: € 6,-. Historische werf Rotterdams Welvaren, Schiehaven 15, 3024 EC Rotterdam, tel: 010-2760115, website: www.rotterdamswelvaren.nl


6T04 De Historische Vereni- ging Oud-Beijerland heeft een expositie ingericht met als titel Een gordel van sma- ragd, het verhaal van Indië. De expositie is t/m 7 september


6T02 De expositie Onderduiken in de Achterhoek is tot 30 maart 2014 te zien in het Achterhoeks Museum ’40-’45. Naast een replica van een onderduikzolder zijn veel objec- ten met een onderduikverhaal te zien, evenals een aantal bijzondere uniformen met de persoonlijke verhalen van een geheim agent, een pastoor en een Nederlandse militair die de basis heeft gelegd voor het studentenverzet. Diverse verzetsartikelen zoals valse persoonsbewijzen en zelfge- bouwde radio’s met bijbehorende verhalen geven een mooi beeld van het leven van de onderduikers in de Achterhoek. Entree met veteranenpas: € 3,50 (i.p.v. € 4,50). Geopend: wo t/m zo 13.00-17.00 uur. Achterhoeks Museum ’40-’45, Marktstraat 6, 7255 CA Hengelo, website: www.museum40-45.com


te bezichtigen in Het Oude Raadhuis aan de Waterstal 1 te Oud-Beijerland. Geopend elke woensdag en zaterdag 10.00-16.00 uur. Info: His- torische Vereniging Oud- Beijerland, A.H.J.M. Vossen, tel: 0186-614691, e-mail: a.h.j.m.vossen@suntel.nl of VOMI-Zuid-Holland, Ger de Jong, tel: 078-6771902, e-mail: gedejo@veteranen.nl


Varia 6V01 Op 10 en 11 augustus


zal de geschiedenis bij Fort Veldhuis weer herleven. De kalender wordt dan terug- gezet naar 1944. Legertenten, een veldkeuken en bewa- pende militairen slaan hun tenten op en zullen twee dagen lang het fort en de wei- landen rondom het fort bele- geren. Elke middag zullen er door re-enactmentgroepen schijngevechten gehouden worden tussen ‘Duitsers’ en ‘geallieerde troepen’. In het Fort vinden regelmatig lezingen (zondags om 14.00 uur) en andere activiteiten plaats. Zie voor het actuele programma de Evenemente- nagenda 2013 op de website: www.arg1940-1945.nl. Entree met veteranenpas: gratis. Luchtoorlogsmuseum Fort Veldhuis, Genieweg 1, 1967 PS Heemskerk, tel: 0251- 230670 (b.g.g. 06-20298691).


6V02 Op zaterdag 24 augus- tus zal door de burgemeester van gemeente Reusel-De


Mierden het Moluks monu- ment worden onthuld. Het monument, dat de binding symboliseert tussen de Molukken en Nederland, is geplaatst op de locatie van het voormalige woonoord Lage Mierde. In de kerk te Lage Mierde zal om 10.00 uur een uiteenzetting gege- ven worden over deze speci- ale dag en een dienst worden opgevoerd. Ook zal op deze dag de thematentoonstelling over het verzet op Ambon gedurende de Tweede Wereld- oorlog worden geopend. Deze tentoonstelling is tot het voorjaar 2014 te bezoe- ken in museum De bewogen jaren. De dag zal afgesloten worden met muziek en dans in zaal de Bijenkorf te Hooge Mierde (13.30-16.30 uur). Info: Museum De bewogen jaren 1939-1950, John Meu- lenbroeks, tel: 013-5093133, 06-22468282, website: www. museumdebewogenjaren.nl


6V03 Op 28 en 29 september is in Biddinghuizen de nieuwe editie van de Mud Masters Obstacle Run. De run is een stormbaan ontworpen door mariniers en geïnspireerd op de meest uitdagende stormbanen ter wereld. Het hindernissenparcours bestaat uit off-road hardlopen, spectaculaire hindernis- sen bedwingen en zwoegen door slow mud. Aan de run neemt ook een team deel van De Gewonde Soldaat. Dit


JULI-AUGUSTUS 2013 55


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64