This page contains a Flash digital edition of a book.
Check uw agenda


Agenda voor reünies, tentoonstellingen, herdenkingen, vieringen en overige activiteiten. Teksten (max. 100 woorden) naar Checkpoint, rubriek Agenda, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of agenda@veteranen.nl (o.v.v. uw eigen adres en/of tel). De redactie heeft het recht kopij te weigeren of in te korten.


Reünies


6R01 Reünie Karel Doorman. Echtgenotes en partners zijn van harte welkom.


Datum: 3 september 2013. Locatie: Marine Etablisse- ment te Amsterdam. Info en aanmelding (vóór 20 augustus): RZN, Postbus 37670, 1030 BH Amsterdam, e-mail:


rznamsterdam@gmail.com, website: www.mahu880.nl


6R02 Reünie 9e afd. Veldartil- lerie NO-Sumatra (laatste). Datum: 3 september 2013. Locatie: legerplaats te Oldebroek.


Info: Dick Bavius, tel: 0591-633683, e-mail: d.bavius@home.nl of Frans de Kruijff, tel: 030-2711254, e-mail: f.h.kruijff@versatel.nl


6R03 Reünie Hr.Ms. Wamandai. Datum: 4 september 2013. Locatie: Marine Etablisse- ment te Amsterdam. Info: Freek Koning, tel: 010-8442510, e-mail: f.koning8@chello.nl, web- site: www.wamandai.com


6R04 Reünie/jubileumfeest Nederlandse militaire lucht- vaart, voor hen die werkzaam zijn of ooit zijn geweest bin- nen de militaire luchtvaart als burger, dienstplichtige of beroepsmilitair.


Datum: 5 september 2013. Locatie: vliegbasis Gilze- Rijen.


Info en aanmelding: website: http://www.defensie.nl/ luchtmacht/100_jaar_mili- taire_luchtvaart/


6R05 Reünie Genisten 13 Brigpagncie 1995-1999. Datum: 14 september 2013. Locatie: Gen-maj De Ruyter van Steveninckkazerne te Oirschot. Info: e-mail:


54


reunie13@gmail.com, aanmelding via website http://reunie13.icloudweb.nl


6R06 Reünie Marinevliegkamp Valkenburg.


Datum: 14 september 2013. Locatie: Marine Etablisse- ment te Amsterdam. Info: e-mail:


valkenburgreunie2008@ veteranen.nl, opgave (vóór 14 augustus): website: http:// valkenburgreunie2008. veteranen.nl


6R07 Reünie 2-41 RVA. Datum: 19 september 2013. Locatie: legerplaats Oldebroek te ’t Harde. Info en aanmelding (vóór 1 september): Leo Kradolfer, tel: 0412-648190.


6R08 Reünie UNIFIL Veteranen Vereniging Regiment Techni- sche Troepen (VVRTT). Datum: 26 september 2013. Locatie: Gen-maj De Ruyter van Steveninckkazerne te Oirschot.


Info en aanmelding (vóór 1 september): Peter Vogels, tel: 06-16964253, e-mail: pwm.vogels@mindef.nl, website: www.veteranen- technischedienst-rtt.nl


6R09 Reünie 43e Genie Veld Compagnie.


Datum: 27 september 2013 Locatie: Kumpulan Bronbeek te Arnhem Info en aanmelding (vóór 1 september): Eefje Spies, tel: 06-40544936 of Henk van der Ven, tel: 0299-420767.


6R10 Reünie/herdenking 2-6 RI en alle onderdelen Tijgerbri- gade (1945-1950).


Datum: 28 september 2013. Locatie: Lunettenkazerne te Vught.


Info en aanmelding (ont- vangt u het boekje Sepatoe


JULI-AUGUSTUS 2013


Roesak en de nieuwsbrieven, dan ontvangt u een uitno- diging en inschrijfformulier thuis): M. Pragt-Lankhuizen, Schakelpad 12, 3192 JH Hoogvliet, tel: 06-25278220 of 010-4382758, e-mail: marianne.lankhuizen@ gmail.com, website: www.sepatoeroesak.nl


6R11 Reünie 110 Boscie 1996 tot 2000.


Datum: 28 september 2013. Locatie: ECHOS Home te Ermelo.


Info: Aafje Flikweert-Kappen, e-mail: aafjeurk@gmail.com of Facebookgroep: https:// www.facebook.com/ ?ref=tn_tnmn#!/groups/ 467375946671091/


6R12 Reünie Bond van Wapen- broeders, OVV Korps Nationale Reserve.


Datum: 1 oktober 2013. Locatie: Van Ghentkazerne te Rotterdam.


Info en aanmelding (vóór 31 augustus): J.C. Saarloos, Uiterwaard 40, 2716 VB Zoe- termeer, tel: 079-3168862, e-mail: jcsaarloos@casema.nl


6R13 Reünie 424e Bataljon Infanterie.


Datum: 2 oktober 2013. Locatie: Bernhardkazerne te Amersfoort.


Info en aanmelding (vóór 10 september): K. de Jong, Dorpsweg 76, 4223 ND Hoornaar, tel: 0183-581766; W. Hofman, Meppelrade 146, 2544 XZ Den Haag, tel: 070-3672853 of L. Hofman, Zuiderbrink 33, 2553 GD Den Haag, tel: 070-3976440.


6R14 HoBoKo reünie, voor ex- hofmeesters, -botteliers, -koks en -LDV-personeel en actief dienend personeel. Datum: 11 oktober 2013. Locatie: Marine Etablisse- ment te Amsterdam. Info en aanmelding (vóór 27 augustus): tel: 072-5717025 of 033-8886763, e-mail: hoboko@hotmail.nl


6R15 Reünie Geschutmaker, voor alle actieve en post- actieve militairen (ook zee- miliciens) van de KM. Datum: 16 oktober 2013. Locatie: Marinekazerne Erfprins te Den Helder. Info en aanmelding (vóór 1 september): J. Koudijs, tel: 0223-690160 of J.N.H. van den Nieuwenhuijzen, tel: 0223-641043, e-mail: j.vandennieuwenhuijzen@ quicknet.nl


Herdenkingen 6H01 Herdenking alle omge-


komen burgers en militairen tijdens WO II, de Indonesische revolutie en de conflicten om Nieuw-Guinea.


Datum: 15 augustus 2013. Locatie: Indië- en Nieuw- Guineamonument 1941- 1962, Park Eekhout te Zwolle.


Info: Comité Herdenking 15 Augustus Zwolle, p/a Lauwers 9, 8032 ZA Zwolle, tel: 038-4541362.


6H02 Herdenking omgekomen militairen 1940-1945. Datum:15 augustus 2013. Locatie: Hotel Wienerhof te Den Helder en monument ‘Voor hen die vielen’ aan De Vijfsprong te Den Helder (ontvangst: vanaf 10.00 uur, aanvang herdenking: 11.00 uur).


Info: Stichting 15 augustus Herdenking Den Helder, W. Postma-Reindorp, Van Galenstraat 231, 1782 EZ Den Helder, tel: 0223- 643362, e-mail: w.postma- reindorp@quicknet.nl


6H03 Herdenking omgekomen Venlose militairen in 1945- 1950 in Nederlands-Indië. Datum: 18 augustus 2013. Locatie: processiepark aan de St. Urbanusweg te Venlo (aanvang plechtigheid: 11.00 uur), aansluitend kransleg- ging bij het monument naast de kapel van Genooi. Info: Comité Indië Monu- ment Venlo, W.J.L. Holla, e-mail: wielholla@home.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64