This page contains a Flash digital edition of a book.
Checkpoint Charlie


Oproepen personen en vraag en aanbod boeken en diversen. Teksten (max. 100 woorden), liefst o.v.v. pasnummer, naar Check- point, rubriek Checkpoint Charlie, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of e-mail cc@veteranen.nl (o.v.v. uw eigen adres en/of tel). De redactie heeft het recht kopij te weigeren of in te korten en is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de oproep.


Personen 6P01 Wie kan J.W. Sim-


mer iets vertellen over de militaire slachtoffers van de Nederlandse krijgsmacht en het KNIL die na 1949 in Indo- nesië bij schermutselingen e.d. zijn gesneuveld? Tussen 1950 en maart 1951 zouden enkele tientallen militairen bij gevechten zijn omgeko- men. Reacties: J.W. Simmer, Wieldrechtse Zeedijk 36, 3329 KT Dordrecht, e-mail: jwsimmer@hotmail.com


6P02 Enkele oud-medewer- kers van het Kantonnements Ziekenverblijf van de Wit- tenberg bij Stroe zoeken oud-collega ltn-arts KZV dokter J. de Waard (geb. 1934) die in 1960-’61 werkzaam was op de Wittenberg.


heeft alleen zijn militaire adres: John Sing jr. 148-42- 6134, CoC 1/6 198 Americal Div., Apo San Francisco 96219, California. De post die zij hem later stuurde, kwam retour afzender. Reacties: P. Verweij, Leuvenumseweg 120, 3852 AW Ermelo.


6P04 I.v.m. een te houden reünie voor de kaderleden van 41 Pantsergeniecom- pagnie van de legerplaats Bergen-Hohne (Dld) worden kaderleden verzocht om contact op te nemen voor verdere info. Reacties (bij voorkeur per e-mail, met adresgegevens, functie en eenheid): Peter de Jong, tel: 073-5225011, e-mail: peterdejong01@gmail.com


Oud-commandant van het KZV uit die tijd, kap-arts dokter G. J. Schmidt is reeds gevonden en ook hij zou het geweldig vinden nog eens met dokter De Waard (meest rechts), toen zijn assistent, te spreken. Reacties: J. de Jong, Koopvaardijstraat 52, 1503 VC Zaandam, tel: 075- 7716868, e-mail: j.dejong2@upcmail.nl


6P03 Petra Verweij zoekt John Sing jr. In 1969 heeft Verweij hem ontmoet in Amerika in Monteclair in de staat New Jersey. Hij moest in dienst en naar Vietnam. Doordat zij destijds van haar voogd moest terugkeren naar Neder- land, zij was pas 16, heeft zij alle contact verloren. Zij


58


6P05 Inge Marijke van Brug- gen is op zoek naar het huidige adres van fam Dick Groot. Groot heeft gediend bij het Korps Mariniers en was destijds enige tijd gestationeerd op Curaçao als verbindingsofficier. Groot is getrouwd met haar nicht Anneke van Bruggen. Reac- ties: I.M. Moerti Moerman- van Bruggen, Ilperveldstraat 86, 1024 PJ Amsterdam, tel: 06-22757177, e-mail: imvanbruggen@hotmail.com


6P06 Piet van Oijen vraagt zich af of er nog leden zijn van het Detachement Londen. Na beëindiging van zijn con- tract als tolk van het bevrij- dingsleger 1944-’45 werd hij in mei ’45 overgeplaatst naar het Detachement Londen UK, gevestigd in het Suther- land-house, Marloesroad, Kensington. De commandant was maj Koevoets, later kap Eyle. In ’45 werd Van Ooijen tewerkgesteld op het minis- terie van Oorlog, Arlington-


JULI-AUGUSTUS 2013


House, Arlingtonstreet, later verhuisd naar Berkeley- House, Berkeleystreet. In ’47 werd het ministerie overge- plaatst naar de Neptunus-flat in Scheveningen. Op het ministerie werkten marva Rietje Zouteriks, dochter van overste Zouteriks, Ans Glijm, mw Boer en sgt Jan v.d. Heuvel (EM). Reacties: P. van Oijen, Sophiadreef 3, 5503 JS Veldhoven, e-mail: pjvanoijen@onsbrabantnet.nl


6P07 Hans Hamelijnck zoekt Aad Vrijehoek (Hamelijncks pc begaf het en nu is hij zijn gegevens kwijt). Beiden waren op Biak van begin 1959 tot ongeveer okt ’59. Zij waren daar als eerste land- macht vrijwilligers. Hij was wachtmeester. Hij woonde toen in Rotterdam en is later naar Hilversum verhuisd (getrouwd), woonde toen op de Zonnelaan 10. Reacties: H. Hamelijnck, Mozartstraat 10, 5751 EL Deurne, e-mail: h.hamelijnck@chello.nl


6P08 Vrouwke van Marion wil op 15 augustus a.s. de herdenking bijwonen van de capitulatie van Japan. Is er nog iemand die haar vader Leendert van Marion (†) gekend heeft? Van Marion is in de volgende plaatsen geweest: 1931 KMA, 1935 Baloeran, Semarang, Palem-


bang, Lahat, Fort de Kock Tapanoeli, Soengei Penoeh, 1941 Magelang, 1942 Garoet, Nikei Maru, Moulmein, Bir- maspoorweg, 1945 krijgsge- vangene af te Nacomnayok, Bangkok, Kachu Aerodrome Mountain Camp, Petchabury, Bangkok, Wilhelminadorp en Nakorn Pathon. Namen die zij meerdere keren tegen- kwam, zijn: P.M.C. Deeleman, L.A. Savalle en A.E. Kelder. Mogelijk is er nog familie van bovenstaande infanteris- ten? Reacties: V. van Marion, Schouwweg 81/34, 2243 BL Wassenaar, tel: 070-5119841, e-mail:


indelathyrus@gmail.com


6P10 Ebel Werkman zoekt i.v.m. een te houden reünie dienstmaat Joop v.d. Neut dpl van lichting 75/3 van de Snijderskazerne uit Nijme- gen. Reacties: E. Werkman, Ripperdadrift 190, 9981 LL Uithuizen, tel: 06-10072398, e-mail:


ebelwerkman@gmail.com


6P11 Nico (N.C.) Quant uit Alkmaar zoekt zijn dienst- maatje dhr Pielage of Pilage, woonachtig in Noord-Hol- land (helaas weet hij geen voornaam meer, maar dhr Pielage is ook ongeveer rond 1917 geboren, net als Quant zelf). Tijdens het bombarde- ment op Rotterdam moesten


6P09 Y.L. Neimann-Lentze wil graag weten hoe het met deze Indiëmilitairen is gegaan. Reacties: Y.L. Neimann- Lentse, Van Adrichemweg 151, 3042 RL Rotterdam.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64