This page contains a Flash digital edition of a book.
Militairen zamelen geld in voor de kinderen van omgekomen collega’s


Van 17 tot en met 25 augustus 2013 loopt een selectie van circa 45 militairen afkom- stig van de 13e gemechaniseerde brigade te Oirschot een tocht genaamd Mount 13 door het middengebergte van de Zwitserse Alpen. De tocht voert de groep over berg- toppen tot een hoogte van ± 4.600 meter. De tocht is bedoeld als sponsortocht, om zo sponsorgeld in te zamelen om kinderen van in Irak en Afghanistan omgekomen militairen in het zonnetje te zetten om zo het gemis (al is het maar voor even) te ver- zachten. Hoewel de selectie voor dit jaar al rond is, is het natuurlijk mogelijk om een belangrijke bijdrage te leveren aan deze actie. Zonder sponsoren heeft een sponsor- tocht immers weinig zin. (MvS)


Rekeningnummer: 1115.573.05 o.v.v. MOUNT 13


Nieuwe app Na de missie


Op veteranendag is de nieuwe app Na de missie gelanceerd. Deze app, een aanvulling op het gelijknamige boek (zie Checkpoint 10-2012), biedt praktische tips en tools aan militairen, veteranen en hun thuisfront over de periode voor, tijdens en na een uitzending. De app is bedoeld als wegwijzer na terugkeer van een uitzending en ter ondersteuning van nazorg. De makers van de app willen vooral de jongere veteranen op deze manier bereiken. Op veteranendag werd de app getoond aan de com- mandant der strijdkrachten en de Veteranenombudsman. Na de mis- sie stond binnen twee dagen in de top 100 in de rubriek lifestyle apps. (LvD)


De app is gratis te downloaden in de Appstore en via Google Play.


Mount 13 in 2012. Foto: maj. F. Marcellis


Minister Timmermans bezoekt Patriotmissie Turkije


Minister Frans Timmermans van Buiten- landse Zaken heeft eind juni een bezoek gebracht aan luchtmachtbasis Incirlik in het Turkse Adana, waar Nederlandse militairen deelnemen aan de Patriot- missie. Hij liet zich informeren over de voortgang van de missie en sprak met militairen van het detachement. Timmermans werd ontvangen door de Turkse, Amerikaanse en Nederlandse militaire autoriteiten. Na het officiële gedeelte verplaatsten de minister en zijn gezelschap zich naar de locatie van de Nederlandse militairen. De militairen van de Patriotmissie zijn in Turkije om de ruim twee miljoen inwoners van Adana beschermen tegen eventuele aan- vallen met ballistische raketten vanuit Syrië. “Deze missie is een exemplarisch voorbeeld van de NAVO-solidariteit, ik ben er trots op wat de Nederlandse militairen hier doen”, zei minister Tim- mermans. (JR)


Minister Timmermans in gesprek met militairen van het detachement. Foto: ministerie van Defensie


JULI-AUGUSTUS 2013 5


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64