This page contains a Flash digital edition of a book.
Draaginsignes


Veteranen in werkelijke dienst mogen sinds eind juni ook hun veteranenspeld dragen op hun uniform. Op de Nederlandse Veteranendag werden de eerste Draaginsignes Veteranen aan de veteranen in werkelijke dienst uitgereikt. Dit was ook het startschot voor de vier krijgsmachtdelen, zij gaan in de komende maanden hun personeel met de veteranenstatus het ereteken uitreiken. Ook is bepaald dat de inhuldigingsme- daille en het Elfstedenkruis op het militaire uniform gedragen mogen worden. En in 2014 zal er een stoffen uitvoering van het Draaginsigne Gewonden (DIG) te verkrijgen zijn bij het KPU-bedrijf. Van alle bekende emblemen zijn er stoffen uit- voeringen, zodat die gedragen kunnen worden op het dagelijks en gevechtstenue. Van het DIG was er een dergelijke stoffen uitvoering nog niet. (LvD)


Angelien Eijsink reikte op veteranendag de veteranenspeld uit aan veteranen in werkelijke dienst. Foto: William Moore


Postume onderscheiding KNIL-sergeant


De in 1906 op het Ambonese eiland Haroekoe geboren Koos Pattinama was sergeant 1 van het KNIL toen Neder- land op 8 december 1941 de oorlog verklaarde aan Japan. Hoewel het KNIL op 9 maart 1942 capituleerde, bleven de troepen waartoe Pattinama behoorde op Sumatra doorvechten. Zij capituleerden uiteindelijk op 28 maart 1942 en de KNIL-militairen werden krijgsgevangen genomen. Na een korte internering in het Gloegoerkamp werden zij vrijgelaten als zij trouw beloofden aan Japan. Ondanks deze belofte richtte Pattinama verzets- groep De Sluip Patrouille op en werd een van de belangrijkste leiders van


het verzet tegen de Japanse bezetter. In december 1942 werd Pattinama verraden en gevangengenomen. Op 25 april 1943 werd hij in Singapore door het Japanse leger geëxecuteerd.


Burgemeester Jan Broertjes van de gemeente Midden-Drenthe reikte op 18 juni 2013, zeventig jaar later, het postuum toegekende Mobilisatie- Oorlogskruis uit aan de oudste dochter van Pattinama. In aanwezigheid van familie, vrienden uit de Molukse gemeenschap in Bovensmilde en verte- genwoordigers van veteranenorganisa- ties nam een geëmotioneerde An Sekewael-Pattinama de onderscheiding


voor haar vader in ontvangst. “Ik dacht dat mijn vader met andere Ambonese ‘ooms’ op schildpaddenjacht ging. Dat hij een prominente rol in het verzet speelde, weet ik pas sinds kort. Deze onderscheiding zie ik niet alleen als een waardering voor mijn vader, maar ook als een soort van erkenning voor de Molukse gemeenschap.” Burgemeester Broertjes vindt dat de Staat der Neder- landen met deze onderscheiding haar waardering toont aan de nabestaanden van sergeant Pattinama, die hoogste prijs betaalde voor zijn trouw aan koningin en vaderland. (KvBW)


‘Moeders van Srebrenica’ verliezen rechtszaak


‘Moeders van Srebrenica’ in gesprek met Dutchbatveteranen tijdens een terugkeerreis in 2007. Foto: William Moore


De Verenigde Naties (VN) hebben immuniteit en kunnen daarom als organisatie niet worden aan geklaagd, zo bepaalde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens eind juni. Deze uitspraak werd gedaan in een zaak die was aangespannen door de ‘moeders van Srebrenica’. De stichting van nabestaan- den van de slachtoffers vindt dat de VN en de Nederlandse Staat rondom de val van de enclave in 1995 onrechtmatig handelden en willen dat een rechter beide veroordeeld tot een schadevergoeding. De moeders vinden dat de immuniteit van de VN het mensenrecht van toegang tot een rechter schendt. Eerder al stelde de Hoge Raad dat de VN zich kunnen beroe- pen op hun immuniteit en niet kunnen worden gedaagd voor enig nationaal gerecht. Daarop stapten de moeders naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Volgens het hof leidt een zware schending van de mensenrechten er niet auto- matisch toe dat een civiele schadeclaim voorrang krijgt boven de immuniteit van de VN. ‘De immuniteit heeft een legitiem en proportioneel doel’, aldus het hof. Voor de ‘moeders van Srebrenica’ was dit de laatste mogelijkheid tot beroep. (LvD)


JULI-AUGUSTUS 2013 7


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64