search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
INHOUD 14 06 18


6 Afscheidsinterview Cees Brandsen Cees Brandsen, HID WVL van Rijkswaterstaat, blikt terug op marktwerking in de bouw.


14 HWBP levert eerste projecten op Programmadirecteur Erik Wagener van het Hoogwaterbeschermingsprogramma vertelt hoe Nederland voor 2050 waterveilig wordt.


18 Glazen waterkering in Neer De unieke glazen waterkering in de Maas bij Neer borgt zowel veiligheid als zichtbehoud voor de omwonenden


3 2020


21 Publieke opdrachtverlening in coronatijd Bijdrage van Croon advocaten over de juridische implicaties van coronamaatregelen bij de uitvoering van bouwprojecten.


24 Strijd tegen verzilting tijdens droogte Hoe wordt de zoetwatervoorziening gegarandeerd bij extreme droogte? Watermanager Harold van Waveren aan het woord.


Cees Brandsen over marktwerking in de bouw


Renovatie stuwcomplexen HWBP-innovaties


OT03cover.indd 1 06-05-20 12:43


jaargang 101 www.otar.nl


En verder


11 Column Maxime Verhagen 28 Nieuwe Kogerpolderbrug met Fitbit 34 Flatten the renovatiecurve 43 Bouwend Nederland op jacht naar innovaties


44 Veilig terug naar school


21 24


OTAR Digitaal


In het magazine komt u de volgende symbolen tegen, die aangeven dat er verreikingen zijn aangebracht in de digitale versie van het vakblad:


weblink met meer informatie over aanbieder of product extra achtergrondinformatie bij het artikel video of audio


Op de cover De grootschalige renovatie van de stuwcomplexen in de Nederrijn en Lek door Siemens Mobility nadert zijn voltooiing. U leest een reportage vanaf pagina 38.


OTAR Nr. 3 - 2020


5


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48