search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Mooi en functioneel Steeds meer gebruikers stappen over op 4K monitoren. Hiervoor is het noodza- kelijk om de interface (dialoogvensters) volledig te vernieuwen. InfraCAD Map v7 is voorzien van een volledig nieuw jasje; elke databron heeft een overzichtelijke drop-down en informatieve tooltips. Ook de wizards hebben een nieuwe look- and-feel gekregen en zijn meer afge- stemd op de Windows 10-ervaring.


Export naar Google Earth bevat ook administratieve data De nieuwe layout van de wizards


Data als eigenschap InfraCAD Map had al de mogelijkheid om data van Klic-meldingen te tonen in een pop-up venster. In de nieuwe ver- sie is deze functionaliteit uitgebreid naar bijna alle databronnen die door PDOK en het Nationaal Geo Register


(NGR)


beschikbaar worden gesteld. Via de pop-up kunnen de gekoppelde adminis- tratieve data worden bekeken en er kan op bepaalde eigenschappen worden gefilterd.


Object Data en Property Sets Een veelgevraagde gebruikerswens was om de administratieve data te kunnen exporteren, bijvoorbeeld naar een GIS omgeving. InfraCAD Map v7 kan deze data nu converteren naar Object Data en


naar Property Sets, welke met AutoCAD Map 3D of Civil 3D kan worden gebruikt. De tekening kan vervolgens naar wens worden geëxporteerd naar een ander bestandsformaat zoals Esri Shape, met behoud van de oorspronkelijke data. Ook bij een export naar KML kunnen de data nu worden meegenomen, zodat deze in Google Earth beschikbaar zijn.


Overige databronnen Sommige bronnen bij PDOK en NGR worden met een bepaalde regelmaat bijgewerkt, andere worden slechts één keer samengesteld waarna een nieuwe versie wordt ontwikkeld. Zo is nu de AHN3 landsdekkend geworden en is sinds begin dit jaar de Luchtfoto 2019 beschikbaar gekomen. Deze bronnen worden zelf niet meer bijgewerkt omdat nu wordt begonnen aan het inwinnen van AHN4 en Luchtfoto 2020. De databronnen in InfraCAD Map zijn


geoptimaliseerd en voorzien van admi- nistratieve data. Een prettige verbetering is dat bij de NAP Peilmerken nu ook een foto wordt opgehaald, indien beschik- baar. Deze wordt in de pop-up getoond.


NAP Peilmerk met foto preview in de tekening


Conclusie De nieuwe versie van InfraCAD Map komt op een goed moment. De nieuwe, snelle verwerking van BGT en Kadas- trale kaart zal voor veel gebruikers een verademing zijn. Deze is uiteraard vol- ledig conform de NLCS. Ook de moge- lijkheid om administratieve data te kun- nen hergebruiken in andere systemen is een sterk punt. In combinatie met de nieuwe frisse lay-out en ondersteuning voor 4K-monitoren heeft CAD Accent | Arkance Systems een versie uitgebracht die met open armen ontvangen zal wor- den.


Een pop-up met admi- nistratieve data


Meer informatie www.cadaccent.nl/


OTAR Nr.3 - 2020 37


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48