search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
opende school G


Goudappel Coffeng oudappel Coffeng advi-


seurs mobiliteit heeft een aantal tips voor scholen,


ouders én gemeenten. Christian Evers,


adviseur mobiliteit & ruimte: “Op dezelfde manier als ‘vroeger’ je kind(eren) op school afzetten gaat voorlopig niet meer in deze anderhalvemeter-samenleving. Daarnaast blijkt uit een recent door ons gehouden loopstromenonderzoek dat de benutbare ruimte per persoon signifi- cant afneemt. Een paar simpele stappen kunnen voor meer rust en meer struc- tuur zorgen. Daarom hebben we voor scholen, ouders en gemeenten een aan- tal tips opgesteld.”


Tips voor scholen • Maak voor het schoolplein een kiss & bike zone voor fietsers. Ouders kunnen hier even stoppen met de fiets, en de kinderen afzetten bij het schoolplein.


• Spreid de aanvangstijden. Minder mensen betekent minder risico.


• Laat groepen beginnen om 08:20 / 08:30 / 08:40 uur.


• Maak bijvoorbeeld een splitsing tus- sen onder- en bovenbouw.


• Kinderen uit dezelfde gezinnen moeten zo soms misschien iets langer in een lokaal wachten. Maar bij een niet al te grote spreiding is dat te overzien.


• Informeer ouders over de verkeers- situatie rondom school en wat ze het beste zelf kunnen doen.


• Overweeg het organiseren van een online verkeersles: ‘hoe kom je naar school’?


Tips voor ouders De oproep van premier Rutte is om kin- deren zoveel mogelijk lopend of op de fiets te brengen. Deze oproep onder- steunen wij als mobiliteitsexperts. Lopen en fietsen is gezond en gepar- keerde auto’s nemen veel ruimte rond de school in beslag. Bovendien ben je te voet of per fiets flexibel genoeg om 1,5 meter afstand te bewaren. Richtlijnen die Goudappel Coffeng voorstelt: • Denk na of je kind ook zelfstandig naar school kan lopen of fietsen. Dat gaat meestal al vanaf een leeftijd van 9 jaar.


• Woon je binnen 750 meter van school? Overweeg dan te gaan lopen. Dan ben je het meest flexibel, zeker in het laat- ste deel bij school.


• Woon je binnen 5 kilometer van de school? Kom dan – samen met je kind – op één fiets (of laat je oudere school- kind alleen fietsen).


• Toch met de auto? Parkeer verderop, en loop het laatste stuk.


Tips voor gemeenten • Maak autoparkeerplaatsen dichtbij scholen vrij voor ouders die hun kind met de fiets komen brengen en opha- len.


• Help de scholen met een éénrichting- structuur voor lopen en fietsen rondom de school.


• De scholen denken al hard na over de inrichting van het schoolgebouw en het schoolplein, op de openbare ruimte daar omheen hebben ze minder invloed.


Zo worden kris-kras bewegingen voor- komen en is het makkelijker om afstand te houden tot elkaar.


Christian Evers


Goudappel Coffeng is gespecialiseerd in mobiliteitsadvies en heeft de exper- tise in huis om op korte termijn slimme oplossingen-op-maat te bedenken. www.goudappel.nl


OTAR Nr.3 - 2020 45


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48