search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Nieuwe Kogerpolderbrug geeft zelf aan of onderhoud nodig is


Een brug met een Fitbit


Begin februari reden de eerste auto’s over de nieuwe Kogerpolderbrug die de N246 van en naar de Zaanstreek verbindt met de N244 richting Alkmaar en Graft-De Rijp. Automobilisten zullen het niet merken, maar ze rijden over een brug die uniek is in Nederland. Hij geeft namelijk zelf aan wanneer hij onderhoud nodig heeft.


Dura Vermeer D


e Kogerpolderbrug is een belangrijk verkeersknoop- punt in de regio. Tijdens de


bouw is de nieuwe brug op strategische locaties voorzien van twaalf sensoren in het beton, die de temperatuur, vochtig- heid en het ontstaan van corrosie in het beton en het staal meten. Data uit de sensoren gaan via een draadloos net- werk naar een centraal platform. Als


dat een afwijking van de toegestane norm ontdekt, wordt dit in een dash- board gesignaleerd, zodat de beheer- der van de brug tijdig kan ingrijpen en hoge onderhoudskosten worden voor- komen.


Het initiatief om de betonsensoren toe te voegen aan de brug komt van Dura Vermeer, de hoofdaannemer van het renovatieproject N244-N246, waar de Kogerpolderbrug onderdeel van uit- maakt. Business Development Mana-


De locaties van de sensoren zijn vooraf zorgvuldig geselecteerd 28 Nr.3 - 2020 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48