search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Omgaan met de onzekerheid van de coronacrisis


Publieke opdracht- verlening in onzekere tijden


Uitvoering van bouwprojecten tijdens de coronacrisis is niet eenvoudig. Arbeids- krachten vallen uit en leveranties zijn onzeker. Bouwvakkers worden verplicht anderhalve meter afstand te houden. Niettemin gaan projecten gewoon door. Hoe kunnen opdrachtgevers en aannemers met de onzekerheden van deze tijd omgaan?


Croon advocaten


Werken gaan gewoon door! Het coronavirus beheerst momenteel ons dagelijks leven. De pandemie heeft wereldwijd een ongekend effect op de economie. Een recessie is in aantocht. Niemand weet hoe lang deze situatie nog zal duren. Vele ondernemers vre- zen voor hun voortbestaan vanwege het wegvallen van de vraag naar hun dien- sten en producten. Ook voor aannemers in de bouw is het een tijd van onzeker- heid.


Waar private opdrachtgevers in tijden van recessie snel de hand op de knip houden, afhangen


zal de van opdrachten heidsopdrachtgevers. Inmiddels


bouwstroom veelal van over- heb-


ben diverse overheden aangekondigd in crisistijd opdrachten te willen blijven ver- strekken. Sommigen, zoals Rijkswater- staat en ProRail, zien zelfs mogelijk- heden werken versneld in uitvoering te nemen om zodoende de bouw te stimu- leren. Het is een goed teken dat projecten doorgaan, maar dat stelt partijen ook


voor nieuwe uitdagingen. In deze bij- drage wordt ingegaan op welke wijze opdrachtgevers en aannemers tijdens de uitvoering met risico’s kunnen om- gaan en welke mogelijkheden het aan- bestedingsrecht biedt om vooraf in te spelen op de onzekerheden.


Overmacht of kostenverhogende omstandigheid Voor zover het coronavirus de uitvoe- ring van een lopend project beïnvloedt, zal er weinig discussie zijn of sprake is van overmacht, zoals in het Burgerlijk


OTAR Nr.3 - 2020 21


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48