search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
COLOFON


Vakblad voor managers beheer en onderhoud infrastructuur. Uitgave onder licentie van de Vereniging van Infrabeheerders (VIB), voorheen VWAR, www.vib-infra.nl Uitgave 3-2020, jaargang 101 Verschijnt 7x per jaar ISSN 0376-6799


Doelgroep


Managers beheer en onderhoud infrastructuur en mobiliteit binnen het bedrijfsleven (grond-, weg en waterbouw), Rijkswaterstaat, ProRail, provincies, gemeenten, waterschappen en onderwijsinstellingen.


Uitgever AcquiMedia Amstelwijckweg 15, 3316 BB Dordrecht, Henk van der Brugge,


tel. 0184-481041, info@acquimedia.nl Hoofdredactie


Jos van Maarschalkerweerd


Eindredactie Dietske van der Brugge Redactie


Edith Andriesse, Richard Mooyman, Wink Sabée, Jos van Maarschalkerweerd, Wilma Schreiber, Hans van Eerden.


Advies en begeleiding leden Redactie Advies Commissie VIB: Kees Abrahamse, Rindert van Dalen, Paul Huisinga, Hans van der Togt, Jos van Maarschalkerweerd, Jan Pijnappel, Bart van der Roest, Gerrit Schenk, Rob van der Plaat, Jos Peltenburg.


Redactie-adres Verhaalsuggesties, persberichten, productnieuws, evenementen, noviteiten en reacties kunt u mailen naar redactie@otar.nl


Vormgeving


Jessica Dales, Dock35Media B.V. Druk


Damen Drukkers


Abonnementsvormen losse uitgaven, adreswijzigingen zie www.otar.nl


AcquiMedia heeft in nauwe samenwerking met de Redactie Advies Commissie van de VIB deze uitgave van OTAR samengesteld. De VIB en de uitgever zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid aangaande inhoud en vormgeving van het magazine OTAR. Desalniettemin aanvaarden zij geen aansprakelijkheid voor eventueel in deze uitgave voorkomende onjuistheden. Reproductie van artikelen of delen van artikelen uit dit blad, op welke wijze dan ook, is uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van de uitgever.


OTAR als crossmediaal platform OTAR biedt een platform waarbij meerdere mediavormen (bijv. tijdschrift, website, digitaal magazine, digitale nieuwsbrief) kunnen worden ingezet voor het bereiken van uw communicatieve en commerciële doelstellingen.


www.otar.nl


Bladmanagement en advertentieverkoop AcquiMedia Henno Ploeg T 0184-481045 Info@otar.nl


Traffic AcquiMedia


Fabiënne Leenart T 0184-481044


fabienne@acquimedia.nl ACQUIMEDIA IS UITGEVER VAN:


REDACTIONEEL


De voorbeeld- functie van het Rijk!


Ondanks dat de wereld nog steeds in vuur en vlam staat, ieder- een onzeker is over de toekomst en we de voorbereidingen tref- fen voor een 1,5 meter-economie, verschijnt er gewoon weer een editie van OTAR alsof er niets aan de hand is. Misschien is het ook maar goed dat we proberen de draad van het leven weer op te pakken, daar waar het kan. Daar zit hem nou net wel de crux.


De tegenstellingen in de huidige coronacrises zijn groot. Voor sommige branches staat het water tot aan de lippen en is het nog een kwestie van tijd voordat ze omvallen. Denk bijvoorbeeld aan de horeca- en de cultuursector of de luchtvaart. Andere sectoren draaien daarentegen juist gouden tijden, zoals de supermarktketens, de doehetzelf branche en de bezorgdien- sten. Vanuit de bouwsector zijn de geluiden ambivalent.


Goed nieuws is dat Minister Van Nieuwenhuizen van I&W in overleg met Bouwend Nederland en andere branchevereni- gingen maatregelen heeft genomen om het werk aan wegen, waterwegen, sluizen en kust in de huidige coronacrisis draai- ende te houden en waar mogelijk te versnellen. Een speciale taskforce van Rijkswaterstaat en infrabedrijven brengt in kaart welke werkzaamheden direct kunnen worden opgepakt en welke maatre- gelen op iets langere termijn genomen kunnen worden. Zo wordt er gekeken naar versnelling van asfalterings- en andere onderhouds- werkzaamheden bij projecten die nu al in uitvoering zijn. De minister geeft hier het goede voorbeeld. Het is nu zaak dat andere opdrachtgevers dit voorbeeld gaan volgen.


Veel leesplezier!


Jos van Maarschalkerweerd Hoofdredacteur OTAR jos.van.maarschalkerweerd@otar.nl


OTAR Nr. 3 - 2020


3


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48