search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
OTAR is een uitgave (onder licentie) van de Vereniging van Infrabeheerders (VIB). Een Redactie Advies Commissie bestaande uit een aantal leden van de VIB stelt samen met de uitgever periodiek de inhoud van het vaktijdschrift samen.


Goed netwerkbeheer vraagt om een intensieve samenwerking tussen alle partijen die zich met infrastructuur bezighouden: Rijk, Provincies, Gemeenten, Waterschappen, ProRail, Schiphol, Havenbedrijven en nog vele anderen zoals ingenieursbureaus en aannemers.


De VIB heeft 125 jaar ervaring als netwerkvereniging (opgericht op 20 mei 1894) en biedt haar leden een netwerk met kennis op het gebied van beheer, asset-, project-, verkeers- en watermanagement. Zij bevordert het uitwisselen van kennis, ervaringen en ontwikkelingen door het organiseren van bijeenkomsten, workshops en symposia en het uitgeven van het vak- tijdschrift OTAR (sinds 1915).


Bent u werkzaam in de publieke sector en heeft u een functie in de wereld van het infrabeheer, word dan lid. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: vibinfra@gmail.com of via de website: www.vib-infra.nl.


Vragen, ideeën en suggesties voor


interessante onderwerpen in OTAR kunt u inbrengen via het contactformulier


op de website van de VIB via de link


www.vib-infra.nl/contact.


OT03advVIB.indd 50


29-04-20 14:39


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48