search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Hyuk Brands,


algemeen directeur Haasnoot Bruggen


Het bruggen inspiratie centrum (BIC) is open


Haasnoot Bruggen


Waarom ope- nen jullie een bruggen-inspi- ratiecentrum? “Ontwerp is een belangrijk deel


onder- geworden


van onze dienst- verlening. We zijn van eenmansbedrijf gegroeid naar


een volwaardig inge-


nieursbureau met een team van veer- tien fulltimers. En we groeien verder. We bouwen sinds 1962 bruggen en we heb- ben veel te laten zien. Het BIC is geopend voor professionals die zich bezighouden met bruggen. Wij krijgen bezoek van architecten, project- ontwikkelaars, ingenieursbureaus en ge- meenten om ideeën op te doen, kennis te maken met materialen, virtueel over bruggen te lopen en samen tot een ont- werp te komen. Van een idee kunnen wij direct een 3D print maken om het idee tot leven te brengen.”


Wat willen jullie bereiken met het BIC? “Wij willen het ontwerpen van bruggen toegankelijker maken. Veel opdracht- gevers hebben wel een globaal idee


12 Nr.3 - 2020 OTAR


van wat ze willen maar als ze bij ons zijn geweest gaan ze weg met tiental- len ideeën. Het


leukste is om samen


tot een ontwerp te komen. Wij hebben sinds 1962 meer dan elfduizend brug- gen gebouwd en honderden ontwerpen gemaakt. BIC is een bron voor ideeën en mogelijkheden. Voor elk budget hebben wij tientallen mogelijkheden.”


Jullie willen naast ontwerpen de bruggen ook graag zelf bou- wen zeker? “Het antwoord is volmondig ‘ja, graag, maar wij ontwerpen inmiddels ook voor derden. Zo werken wij steeds meer voor andere ingenieursbureaus en architec- ten. Onze specialisatie is gewoon heel handig om in te zetten. De samenwer- king die wij hebben met architecten lijkt in de basis op de samenwerking tussen tandartsen en orthodontisten.”


Corona: ongelukkige periode om open te gaan? “Dat gaat prima hoor. Het BIC is al sinds enkele maanden in gebruik. Wij kunnen kleine groepen of individuele bezoekers ontvangen. De inspiratieruimte is 600m2 groot. We kunnen eenvoudig voldoende afstand houden. Inmiddels zijn er al meer dan honderd bezoekers geweest.”


Hoe kunnen geïnteresseerden zich aanmelden? “Door ons te bellen voor een afspraak 071 402 1744 of per email info@haas- nootbruggen.nl Het BIC is open tij- dens kantooruren en is gevestigd op de tweede verdieping van ons pand. Naast het BIC is het ook aardig om direct onze fabriek te zien. We maken zo’n tweehon- derd bruggen per jaar dus er is veel te zien en elke week zien de productiehal- len er weer anders uit.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48