search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
BIJ EEN NIEUWE BRUG KUN JE DE SENSOREN DIRECT OP DE WAPENING BEVESTIGEN EN ZE MEESTORTEN IN HET BETON.


Installatie van de sensoren op de Kogerpolderbrug


ger Ruben Verbaan: “Als bouwbedrijf werken we graag samen met een opdrachtgever die openstaat voor inno- vaties, zoals de provincie Noord-Hol- land. Onze partner T-Systems liet ons kennismaken met de sensoren, die ont- wikkeld zijn door hun Duitse partner BS2 Sicherheitssysteme. Ons voorstel om deze toe te passen in de Kogerpolder- brug werd door alle partijen enthousiast ontvangen.”


Strategisch gekozen De bouw van de Kogerpolderbrug was een goed moment om de sensoren te introduceren, vertelt Verbaan. “Bij bestaande bruggen moet je gaten boren om dit soort sensoren te plaatsen. Maar deze brug is nieuw, dus konden we de


sensoren direct op de wapening beves- tigen en ze meestorten in het beton. De sensoren zijn op strategische plekken bevestigd. We hebben gekeken waar problemen te verwachten zijn. De sen- soren zitten niet alleen in de liggers bij het wegdek, maar bijvoorbeeld ook in de wand van de basculekelder op de waterlijn. Daar zouden vochtproblemen kunnen ontstaan, dus op die plek wil je graag meten.”


De gegevens die de sensoren in de brug genereren, worden via een draadloos netwerk naar een centraal dataplatform verstuurd. ICT-dienstverlener T-Systems levert dit platform om de sensordata beschikbaar te stellen aan de beheer- ders van de brug. Bart Broekhoven,


Smart City manager bij T-Systems: “Op de brug zijn zenders geplaatst, die de data van de sensoren verzamelen en deze via een Narrowband-IoT draadloze verbinding versturen via het netwerk van onze zusterorganisatie T-Mobile naar ons cloud platform. Daar worden de data samengevoegd en op een grafisch dashboard weergegeven. De combina- tie van de brug, de sensoren, de draad- loze communicatie en het dashboard voor de beheerders maakt dit project uniek. Innovatie is niet altijd een fysieke uitvinding, maar is juist het slim samen- brengen


van bestaande technologie


waardoor iets nieuws ontstaat dat extra waarde levert.”


Realtime data Beheerders kunnen voortaan op afstand de conditie van de brug in de gaten houden, legt Broekhoven uit. “Wij heb- ben een specifiek platform gebouwd, dat grote hoeveelheden data in één oogopslag overzichtelijk maakt voor de beheerder en alarmeringen geeft als er afwijkingen zijn in het normale patroon. De gegevens zijn realtime beschikbaar, maar het is eveneens mogelijk om terug te kijken in de tijd. Door veel data op te bouwen, kunnen beheerders trends gaan ontdekken in hoe de brug zich gedraagt en daaruit conclusies trekken. Op die manier wordt het mogelijk te voorspellen wat er gaat gebeuren met het beton en wanneer het nodig is om preventief onderhoud uit te voeren.”


De Kogerpolderbrug geeft zelf aan wanneer er onderhoud nodig is


Projectpartner Verbaan trekt de paral- lel met de populaire Fitbit. “Veel mensen dragen die om hun pols om te monito- ren hoe gezond ze zijn. Bij de Kogerpol- derbrug gebeurt hetzelfde. De brug laat als het ware voortdurend weten hoe fit hij zich voelt en wat er nodig is om hem gezond te houden.”


OTAR Nr.3 - 2020 29


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48