search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Strijd tegen verzilting in tijden van droogte


De kunst van het fi jnregelen


In februari en maart stonden de uiterwaarden langs de Nederlandse rivieren geregeld vol water, maar in de voorbije zomers was ons land in de ban van de droogte. Harold van Waveren is in het Nederlandse rivierenlandschap de ‘man aan de knoppen’. Hoe wordt in tijden van extreme droogte voorkomen dat de zoetwatervoorziening in gevaar komt?


Jac van Tuijn “


Hoogwater op de grote rivieren moet je in de eerste plaats zien te beheersen, maar bij laagwater


gaat vooral om de inzet van de kleine hoeveelheden die je nog over hebt. Droogte is slim watermanagement”, stelt Harold van Waveren. Als voorzitter van de


Landelijke Coördinatiecommissie


Waterverdeling (LCW) heeft hij afgelo- pen zomers gewaakt over de optimale verdeling van de kleine hoeveelheden water die de Rijn en Maas nog afvoer- den. “Bij een Rijnafvoer onder de 1000 kuub per seconde gaat het om het stu- ren van enkele tientallen kubieke meters per seconde. Maar bij een Maasafvoer onder de 50 kuub per seconde gaat het soms om kubieke decimeters, zeker bij de waterschappen en boeren. Dat is


echt fi jnregelen”, beschrijft Van Waveren zijn ervaringen van de afgelopen twee zomers met lage rivierstanden. Inmiddels staat de volgende zomer al- weer voor deur en wellicht komen de opgedane ervaringen goed van pas als de Rijn en de Maas opnieuw nauwelijks meer afvoeren. Bijvoorbeeld regenwa- ter vasthouden als het, zoals in de eer- ste maanden van dit jaar, in overvloed aanwezig is. Het idee om bij hoogwater op de rivier water te bufferen in de uiter- waarden, zet volgens Van Waveren wei- nig zoden aan de dijk.


24 Nr.3 - 2020 OTAR Scheepvaart op de Waal bij Tiel.


Gevecht tegen verzilting Als de Rijn extreem weinig afvoert, leidt dat tot verziltingsproblemen op de Nieuwe Waterweg en de Hollandsche IJssel. Een zouttong kan dan hele- maal oprukken tot het boezemgemaal in Gouda. Dat gemaal staat dan geen polderwater uit te slaan, maar laat juist zoet water de polder inlopen om daar het zoute kwelwater weg te spoelen en bijvoorbeeld de boomtelers bij Boskoop van zoet water te voorzien.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48