search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
aannemer organiseert en de opdracht- gever voert regie. Zo’n werkwijze gaat alleen goed in een ideale wereld. Dat is niet de huidige wereld, maar een wereld die voor ons ligt. Men dacht volgens mij dat we dat wel konden. Nou, we zijn het net aan het leren, maar kunnen het nog helemaal niet.”


Hoe kijk je aan tegen de verhoudingen in de markt? “De verhoudingen in de markt verlopen volgens een golfbeweging. Ik zie de pro- fessionaliteit toenemen. Ik heb sinds 2017 meer afstand en kan nu zien dat we goede pogingen doen om weer de juiste dialoog te voeren. Ik zie telkens weer dat dat centraal moet blijven staan, dat we elkaar nodig hebben en dat respect voor elkaar de basis is. Bijvoorbeeld bij het circulaire viaduct klopten de doel-


stellingen en hield je elkaar vast als er een hobbel was. Je deelt hetzelfde doel en dat levert je de inzichten om bij die doelstellingen te komen. Dat doel cen- traal stellen deden we bij de Bouwinfor- matieraad en bij het BIM-model. Je ziet dan mensen samenwerken en oplossin- gen bedenken, om dan vervolgens vast te stellen dat we te snel denken dat we het kunstje beheersen en elkaar toch weer kwijtraken. Uiteindelijk gaan we wel vooruit, maar we verliezen de kans om het sneller te doen.”


Wat wil je meegeven aan de huidige generatie? “De huidige generatie heeft grote en complexe uitdagingen voor zich, zoals de klimaatopgave, de CO2


-reductie, cir-


culair. Zij zijn daar ook goed voor opge- leid en hebben veel kennis. Voor het op-


lossen van deze vraagstukken moet je de samenwerking zoeken. Dat begint bij jezelf. Zorg ervoor dat je dicht bij jezelf blijft. Wees eerlijk, oprecht en assertief. Samenwerking verloopt via de lijn van respect, het begrijpen van elkaar naar vertrouwen in elkaar. Als er vertrouwen is, dan is de volgende stap dat je de doelstellingen met elkaar helder hebt. Zorg ervoor dat de doelstellingen ten- minste één stap hoger ligt dan het doel waar je aan werkt, zodat als het moeilijk wordt het probleem kan worden opgetild naar de doelstelling. Vanuit de doelstel- ling kan altijd weer een oplossing wor- den gevonden. Ik wens iedereen toe dat hij weet voor welke doelstelling hij uit zijn bed komt.”


Curriculum vitae Cees Brandsen


Na zijn opleiding Civiele Techniek startte de carrière van Cees Brandsen pas echt bij Tunnel Engineering Consultants (TEC). Tunnel Engineering Consultants (TEC) was opgericht door Witteveen en Bos, Royal Haskoning en DHV om expertise op tunnelgebied te bundelen en te borgen. De aanleiding voor die samenwerking vormde het naar de markt brengen door Rijkswaterstaat van ontwerpdiensten voor grote infra-


structuurprojecten. De Noord was het eerste project. Zo werd Brandsen via TEC ingezet bij het project tunnel de Noord en bouwde hij tunnelervaring op met afgezonken tunnels. TEC kon, gesteund door Rijkswaterstaat, deze kennis ook inter- nationaal gaan exploiteren. TEC werd gevraagd om samen met het Deense ingenieursbureau Ramboll mee te tenderen met de Oresund-Link. Zo kwam Cees Brandsen terecht bij het project, dat tegenwoordig bekendheid geniet van de tv-serie The Bridge. Na de periode bij TEC wilde hij graag aan de risicodragende kant zitten en maakt hij de overstap naar NS Railinfrabeheer als Alliantiemanager bij de Waardse Alliantie; het eerste alliantie- contract in de GWW-sector. Na een periode van 5 jaar als hoofd van het commercieel bureau bij van Hattum en Blankevoort meldde Rijkswaterstaat zich bij Brandsen voor de functie Directeur van de Directie Projecten. Na twee jaar werd hij benoemd tot Hoofd Ingenieur directeur van de Bouwdienst, het tegenwoordige Grote Projecten en Onderhoud (GPO) van Rijkswaterstaat. Cees Brandsen sluit zijn carrière nu af als Hoofd Ingenieur directeur van de landelijke dienst Water, Verkeer en Leefomgeving van Rijkswaterstaat.


Functies Vanaf 1 maart 2017: Hoofdingenieur Directeur (HID) bij het Lande- lijke Organisatie Onderdeel Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) van Rijswaterstaat.


2008 – feb 2017:


Hoofd Ingenieur Directeur (HID) bij het Landelijke Organisatie Onderdeel Grote Projecten en Onderhoud (GPO) van Rijks- waterstaat.


2006 – 2008:


Directeur Directie Projecten, onderdeel van Dienst Infrastructuur, Rijkswaterstaat. Ver- antwoordelijk voor het aansturen van Directie Projecten, de opdrachtgever van grote uit- voeringsprojecten van Rijkswaterstaat.


2002 – 2006:


Hoofd Technisch Commercieel Bureau, lid van DT, bij Van Hattum en Blankevoort te Woerden, onderdeel van VolkerWessels. Verantwoordelijk voor techniek, aanbestedin- gen en ontwerp voor projecten.


1999 – 2002:


Alliantie Manager van de Prorail Manage- mentgroep Betuweroute bij de Waardse Alliantie te Sliedrecht, de contractvorm waar- bij de opdrachtgever, bouwmaatschappijen en ontwerpers gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de bouw van het traject Sliedrecht – Gorinchem van de Betuweroute.


1980 – 1999:


Diverse functies bij ingenieursburo’s waaron- der 4 jaar project Øresond. (Projectmanager bij Øresondskonsortiet te Kopenhagen. Verantwoordelijk voor projectmanagement van de ‘Øresund Link’, de tunnel-en-brug verbinding tussen Kopenhagen en Malmö.)


10 Nr. 3 - 2020 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48