search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Veiligheid en zichtbehoud De dijkversterking in Neer bestaat uit het versterken van de groene dijk over ongeveer 1.600 meter en het verster- ken en verhogen van een harde kering (keermuur) van ongeveer 550 meter. Het project kent een intensief omgevings- proces. Guido Toirkens, omgevings- manager Maaswerken: “We zijn in onze verkenningen in gesprek gegaan met de bewoners. De verhoging van de harde kering met 70 centimeter betekende dat bij een aantal woningen het zicht op de rivier de Maas zou wegvallen. Tijdens de gesprekken hebben de bewoners dui- delijk aangegeven dat ze hun zicht op de Maas wilden behouden.” Na onder- zoek en overleg met de bewoners over de verschillende mogelijkheden heeft Waterschap Limburg gekozen voor het innovatieve concept om een deel van de waterkering uit te voeren in glas, waarbij zowel de veiligheid als het zichtbehoud zijn geborgd. Combinatie Herik/Struk- ton vof ontwerpt en realiseert de gla- zen kering. Het plan is om deze glazen kering in het najaar van 2020 te plaatsen, waarbij de afronding van het totale pro- ject eind 2020 is voorzien.


DE GLAZEN KERING BORGT ZOWEL VEILIGHEID ALS ZICHTBEHOUD


totale lengte van 80 meter, verdeeld over een viertal tracés, waarvan de lang- ste een lengte heeft van 30 meter. Ton van Oosterhout directeur van Strukton Civiel Zuid: “Voor de aannemerscombi- natie Strukton/Van den Herik is dit een belangrijk project. Vanuit technische invalshoek kunnen we hier veel


inno-


veren. Dat is belangrijk voor ons, maar ook voor de maatschappij.” Jan Huijbers directeur Van den Herik vult aan: “De samenwerking tussen een natte water- bouwer en het iets droger georiënteerde Strukton en de kruisbestuiving van de geesten, maakt dat wij tot bijzondere oplossingen kunnen komen.”


Tests bij Deltares. Vlnr: Mark Klein Breteler (Projectleider Deltares), Ton van Oosterhout (Directeur Strukton Civiel Zuid), Jan Huijbers (Directeur Van den Herik Sliedrecht), Patrick van der Broeck (Dijkgraaf Waterschap Limburg) en Ruud Geerlings (Scheuten Glas)


Waterveiligheid (ENW) gevraagd om een positief advies voor het toe te pas- sen systeem. De presentatie aan het ENW heeft in de laatste week van maart plaatsgevonden.


Profiel Herik Strukton vof


Visualisaties van de glazen waterkering aan Maaszijde en bewonerszijde


Proeven met representatieve drijvende boomstam bij Deltares


Glazen panelen De glazen panelen zijn opgebouwd uit meerdere lagen glas en folie. In overleg met de ervaren glasleverancier Scheuten is de ideale dikte en samenstelling qua sterkte en transparantie berekend en bepaald, steeds met het doel om de doorkijk naar de Maas te behouden en tegelijkertijd te voldoen aan de water- veiligheidsnormen. Het glas en folie dat wordt


toegepast is van hoogwaardige


kwaliteit, zodat het ook goed bestand is tegen invloeden van buitenaf, bij- voorbeeld weersinvloeden. De glazen panelen worden aangebracht over een


Test in Deltagoot bij Deltares Voorafgaand aan de plaatsing is een proefopstelling van de glazen kering bij Deltares in Delft onderworpen aan diverse proeven. De proeven vonden in de week van 20 januari plaats in de ‘Deltagoot’, een bekende testfaciliteit. Een proefopstelling van de kering, nage- bouwd op werkelijke grootte, is daar getest op golfbelasting en het weerstaan van drijvende objecten. Als representa- tief drijvend object is gebruik gemaakt van een 6 meter lange boomstam van 800 kilo en een doorsnede van 40 cen- timeter, die met een bepaalde snelheid tegen het glas botste. Met het uitvoe- ren van diverse proeven is aangetoond dat de glazen kering bij een hoogwater bestand is tegen optredende belastin- gen, zodat bewoners achter de dijken goed beschermd zijn. Op basis van de testresultaten is het Expertise Netwerk


Strukton Civiel Strukton Civiel is onderdeel van Struk- ton en ontwerpt, realiseert, beheert en onderhoudt infrastructurele projecten, met als doel: bijdragen aan veilige en betrouwbare infrastructuur. Met 1.250 medewerkers bouwt Strukton aan infra- structuur waarop iedereen zich fluitend voortbeweegt, nu en in de toekomst. www.struktonciviel.nl.


Van den Herik Het familiebedrijf Van den Herik is wa- terbouwer in hart en nieren. De passie voor werken met water ontstond in 1945. Inmiddels is het bedrijf uitge- groeid tot een multidisciplinaire onder- neming, sterk in zowel waterbouw- kundige projecten als het opsporen van conventionele explosieven. Van den Herik kenmerkt zich door veelzijdigheid, een duurzame aanpak én haar innova- tieve vermogen. www.herik.nl.


OTAR Nr.3 - 2020 19


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48