search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Stuwensemble weer als na complexe renovatie


De grootschalige renovatie van de drie stuwcomplexen bij Driel, Amerongen en Hagestein nadert zijn voltooiing. In opdracht van Rijkswaterstaat werkt Siemens Mobility B.V. sinds 2016 aan het toekomstbestendig maken van de iconische bouwwerken in de Nederrijn en Lek. Een complex project, waarbij onmisbare functies op het gebied van waterbeheer en scheepvaart gegarandeerd moeten zijn, ondanks wisselende waterstanden.


Richard Mooyman D


e bouwwerken zijn robuust maar een ingrijpende reno- vatie was nodig om de ta-


ken veilig en betrouwbaar te kunnen blij- ven uitvoeren, zegt Frank van den Broek, omgevingsmanager


renovatie stuwen-


semble Nederrijn en Lek. Het oudste stuwcomplex bij Hagestein


38 Nr.3 - 2020 OTAR


werd al opgeleverd in 1961. Het com- plex in Amerongen kwam gereed in 1966. Met opleveringsjaar 1970 is Driel de jongste van de drie, maar ook dat ensemble heeft dus al een respectabele diensttijd van een halve eeuw. Met het project Renovatie Stuwensem- ble Nederrijn-Lek is ruim 150 miljoen euro gemoeid. Het gaat onder meer om het moderniseren van bedienings- en besturingsinstallaties van de stuwen en


sluizen, het vervangen of renoveren van vizier- en cilinderschuiven, schilderwerk, reparaties, de verbetering van de sluizen voor zwaardere schepen en de realisatie van centrale bediening.


Functies De drie stuw- en sluiscomplexen in de Nederrijn zijn al decennia stoere bakens in het landschap. Blikvangers zijn de vizierschuiven met enorme stalen


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48