search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
we in staat om betrouwbaar vooruit te kijken. We kunnen nu bijvoorbeeld al twee weken van te voren zien aankomen wanneer we moeten beginnen met koe- len. Daarnaast kunnen we de effectiviteit van het koelen analyseren en waar nodig verbeteren.”’


Brug wordt nog slimmer Alle betrokkenen zien veel meer kan- sen om de brug nog slimmer te maken. Broekhoven: “We laten het hier niet bij. Beheerders willen immers ook weten wat de temperatuur is van het wegdek, hoe glad het is, of er moet worden gestrooid, hoeveel auto’s over de brug rijden, voor welke belasting die zorgen en hoe land- hoofden bewegen onder invloed van belasting. Die data kunnen we wellicht combineren met camerabeelden. Mis- schien gaat het wel zo ver dat we data uit de sensoren van passerende auto’s kunnen integreren. Al die gegevens zou- den we over elkaar heen kunnen leggen en vervolgens conclusies trekken die voorheen niet te maken waren. Zo gaan we van slim beton naar een slimme brug, die tegen ons praat.” Verbaan vult aan: “Noem het een Fitbit 2.0. En het interes- sante is dat al die data tot kennisontwik- keling leiden. Als we leren hoe bruggen met sensoren zich gedragen, dan kun- nen we ook veel zeggen over andere bruggen zonder sensoren. Of over tun- nels, sluizen, of havenhoofden. Dat is een


De sensoren zijn tijdens de bouw van de brug in het beton meegegoten


ontwikkeling die voor Dura Vermeer en de provincie Noord-Holland heel ressant is om verder uit te bouwen.”


inte-


Leerpunten Als pilotproject levert de Kogerpolder- brug nu al nuttige leerpunten op, vertelt Broekhoven. “Voor het eerst werken we in een drieluik samen met de infrapartij en de opdrachtgever/beheerder en komt de IT-wereld samen met de bouwwereld. We hebben geleerd dat we allemaal op ons eigen terrein heel kundig zijn, maar om het systeem succesvol op te zetten moet


je elkaar zeer gedetailleerd vra-


gen stellen. Om de IT en bouw samen te laten smelten blijkt goed project- management essentieel. Het zijn twee verschillende werelden die elkaar niet altijd begrijpen.” Verbaan: “We hebben bijvoorbeeld geleerd dat de locatie waar je de sensoren plaatst best kritisch is en dat alle partijen een stem moeten heb- ben bij de bepaling daarvan. Het blijkt wezenlijk vooraf te checken waar ze het sterkste signaal opvangen ten opzichte van de zender en de volgorde van plaat- sing onderling goed af te stemmen.”


Investering voor de lange termijn De Kogerpolderbrug is net nieuw opge- leverd, dus voorlopig is er geen onder- houd nodig. Toch is het plaatsen van de betonsensoren in deze brug waarde- vol, vertelt Klaver. “Het is een investe-


ring voor de lange termijn. De provincie Noord-Holland heeft een groot aantal bruggen die gebouwd zijn in de periode 1935-1960. Deze zijn de komende jaren aan groot onderhoud of vervanging toe. Dat vraagt om een enorme investering in een relatief korte periode. Dergelijke kwesties kunnen we in de toekomst beter voorspellen en prioriteren door meer te gaan werken met deze slimme sensoren. Bij de Kogerpolderbrug doen we nu ervaring op en leren hoe betrouw- baar de sensoren zijn, hoe lang ze mee- gaan en wat we nog kunnen verbeteren. Een interessante casus in opvolging van deze proef is om een bestaande brug te voorzien van sensoren. Een waarvan we vermoeden dat er iets aan de hand kan zijn, maar waar op het oog nog niets is te zien. Zo’n vervolg zal er zeker komen. De Kogerpolderbrug is de eerste waar deze innovatie wordt


toegepast, maar zal zeker niet de laatste zijn.” OTAR Nr. 3 - 2020 31


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48