search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Kritieke situaties worden voorkomen dankzij data van de sensoren


Besparen op onderhoud Het betekent voor de provincie een grote verbetering in het onderhoud van de vele bruggen die Noord-Holland rijk is, voor- spelt Rob Klaver, assetmanager kunst- werken. Samen met zijn collega Marcel Kruijff is hij verantwoordelijk voor het beheer van provinciale bruggen, slui- zen, viaducten en andere kunstwerken. “Traditioneel boren we betonkernen uit om te bepalen of er onderhoud nodig is. Dat is duur en arbeidsintensief. Met de sensoren kunnen we in een veel eerder stadium zien of er omstandigheden zijn die het risico op betonschade vergroten. Deze sensorgegevens helpen om kri- tieke situaties of onherstelbare schade aan de betonstructuren en ingrijpende renovaties te voorkomen. Regeren is vooruitzien. Als we al vroeg weten dat er dingen gaande zijn, kunnen we preven- tief onderhoud uitvoeren. Bijvoorbeeld


door een coating toe te passen of kleine reparaties uit te voeren. Dat biedt meer- dere voordelen. De onderhoudskosten worden sterk omlaag gebracht, budget- ten zijn beter in te plannen, de levens- duur van het beton wordt verlengd, de veiligheid wordt verbeterd en de hinder voor automobilisten en vaarverkeer is veel kleiner.”


Het blijft bij de Kogerpolderbrug dan ook niet bij betonsensoren alleen, bena- drukt Klaver. “We gaan het nog veel bre- der trekken. Op ons verzoek zijn tevens sensoren op de klep aangebracht. Daar hebben we goede ervaringen mee bij eerdere proeven. Deze sensoren zitten op het uiteinde van de klep en meten de afstand tot het brughoofd. In lange, warme periodes kan het staal in de brug uitzetten, waardoor de klep niet meer sluit. Vroeger werd dat gemonitord door


“WE KUNNEN VAN SLIM BETON EEN SLIMME BRUG GAAN, DIE TEGEN ONS PRAAT.”


30 Nr. 3 - 2020 OTAR


een brugwachter, nu houden we op afstand in de gaten of een brug gekoeld moet worden. Door het analyseren van de meetgegevens van de sensoren en bepaalde data uit het weerstation, zijn


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48