search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Siemens had de beste prijs/kwaliteit- verhouding, aldus Van den Broek.


Tijdelijk keermiddel Een belangrijk element van de aanpak van Siemens is een tijdelijk keermiddel op de plek van een vizierschuif tijdens de werkzaamheden. Dat is een grote, stalen constructie met schotten van beton om het water af te dammen. “Het tijdelijk keermiddel houdt het water tegen, terwijl het waterbeheer wordt ge- daan met de andere vizierschuif”, aldus Hans Buurkes, manager projectbeheer- sing van Siemens Mobility. “Door schot- ten te trekken in het tijdelijke keermiddel kunnen we de stroomsnelheid van het water nog verder terugbrengen, zodat er geen schade ontstaat aan de bodem en het stuwensemble.” Tot dusverre is dat één keer nodig geweest, vertelt Buur- kes. “Daarnaast hebben we een paar keer kritische periodes gehad, waarin dat net niet nodig was.”


Afstemming Voor het operationeel watermanage- ment vindt er dagelijks afstemming plaats tussen Siemens Mobility en Rijks- waterstaat. “De waterstanden en prog- noses worden gemonitord en het dage- lijks beheer afgestemd”, aldus Van den Broek. Buurkes van Siemens is heel tevreden over deze samenwerking en de gekozen werkwijze. “Grofweg kun- nen we steeds twee weken vooruitkij- ken, waarbij de voorspellingen voor vijf dagen vooruit betrouwbaar zijn.”


Vizierschuiven Hoe staat het na vier jaar met de ver- vanging van de vizierschuiven, die per stuk 360 ton wegen? Van de zes vizier- schuiven zijn er inmiddels vijf vervangen. Vier daarvan zijn volledig vernieuwd. De vijfde vizierschuif is niet nieuw, maar vol- ledig gerenoveerd en geplaatst in het complex Hagestein, dat in 2016 de sta-


tus kreeg van rijksmonument vanwege de bouwhistorische waarde. Van den Broek: “De monumentenstatus is een mooie erkenning. Maar de voor- bereidingen van het project waren toen al begonnen. Gelukkig zijn we er nog in geslaagd om de extra opgave voor waarborging van de kwaliteit en monu- mentale status te borgen in de aanbe- steding voor de gunning.”


Gerestaureerd Het resulteerde erin dat een van de twee schuiven in Hagestein een origineel, gerestaureerd exemplaar is, afkomstig uit Amerongen, met precies dezelfde afmetingen. Zo blijft de oorspronke- lijke uitstraling van het complex zoveel mogelijk te behouden. Zo’n klassieke schuif met bouten en moeren is fraai, maar heeft ook nadelen. De kosten zijn volgens Van den Broek hoger dan van een nieuwe schuif, ter- wijl de levensduur minder lang is. “Dat heeft geleid tot de afweging om niet allebei, maar één van de twee schui- ven te vervangen door een oorspron-


kelijk exemplaar. Deze schuif is vorig jaar ingebouwd, maar vanwege de hoge waterstanden lukte het niet meer om de lasnaden volledig te conserveren. Dat gebeurt dit jaar alsnog.


Uitdagend Een zesde en laatste vizierschuif wordt later dit jaar geplaatst in het complex bij Driel. Dat is potentieel een uitdagende klus, omdat het stuwcomplex in Driel per jaar gemiddeld 75 keer open moet, waarbij er dus niet kan worden gewerkt. Bij de andere complexen gaat het om gemiddeld 25 keer per jaar. “Op de twee andere locaties zitten er stuwcomplexen voor, waar je het water voor een korte periode -een paar uur of een halve dag- kunt


tegenhouden om


het werk af te maken”, zegt Buurkes. “Bij Driel is dat niet het geval. Het water stroomt er rechtstreeks vanuit Zwitser- land en Duitsland heen.”


Onvoorspelbaarheid Hierdoor bestaat een grotere kans dat het werk moet worden onderbroken.


OOK LAAGWATER VORMT EEN BELEMMERING


40 Nr. 3 - 2020 OTAR


ONVOORZIEN FENOMEEN:


Nieuwe Centrale Bediening, Amerongen. Foto: Thea van den Heuvel | Rijkswaterstaat


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48