search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Nieuwe versie InfraCAD Map klaar voor de toekomst


Kadaster / PDOK vernieuwt services


CAD Accent | Arkance Systems heeft een nieuwe versie uitgebracht van InfraCAD Map, versie 7. Deze biedt zowel nieuwe functies als verbeteringen van bestaande functionaliteit. De belangrijkste vernieuwingen zijn gericht op sterk verbeterde methodes die het Kadaster via haar portaal ‘Publieke Dienstverlening Op de Kaart’ (PDOK) aanbiedt, zoals de BGT en Kadastrale kaart. Daarnaast ondersteunt InfraCAD Map vanaf versie 7 ook 4K-monitoren. In dit artikel gaan we in op de belangrijkste wijzigingen.


CAD Accent


riteit van de BGT. Dit resulteert in langere wachttijden en de laatste tijd bleken de downloads steeds vaker niet compleet. Het Kadaster heeft dit probleem onder- kend en is druk bezig geweest met het inrichten van een nieuwe service. Het resultaat mag er zijn. CAD Accent | Arkance Systems heeft de ontwikkelin- gen op de voet gevolgd en geïmplemen- teerd in de nieuwe versie van InfraCAD Map.


A


BGT en Kadastrale kaart Het aanvragen van BGT en Kadastra- le kaart heeft een andere werkwijze gekregen. Voorheen werd het gebied ‘real-time’ samengesteld tijdens het downloaden.


l geruime tijd zijn de services van PDOK zwaar overbelast vanwege de enorme popula-


het daarom mogelijk gemaakt om meer- dere gebieden in batch aan te vragen en op een later moment te verwerken. Het is nu ook mogelijk om de verwerkte gebieden te bewaren. Zo kunnen deze worden gedeeld met collega’s of wor- den gebruikt in andere applicaties zoals InfraWorks.


Snelheidswinst Het testen van de nieuwe BGT-service heeft een enorme winst laten zien in snelheid. In de nieuwe werkwijze wordt in twee stappen naar een tekening ge- werkt. De eerste stap in de test, het aanvragen en downloaden van de stad Oss (ca. 15km²), duurde circa ander-


halve minuut. In de tweede stap wordt de download verwerkt naar een vol- ledige NLCS-tekening in AutoCAD. Dit kostte ongeveer 3 minuten. Met de oude methode duurde dit meerdere uren.


Tijdig overstappen Voor zowel de Kadastrale kaart als de BGT geldt dat het Kadaster na de zomer stopt met het ondersteunen van de ‘oude methodes’. Zodra deze onder- steuning stopt is het met InfraCAD Map v6 niet meer mogelijk om deze gegevens te verwerken. Voor gebruikers van Infra- CAD Map is het dus belangrijk om tijdig over te stappen naar v7.


In de nieuwe methode


wordt een gebied aangevraagd door de gebruiker en al direct op de PDOK- servers samengesteld. Hierna wordt dit gebied beschikbaar gesteld als een downloadbestand en blijft ongeveer een werkdag beschikbaar. Het grote voor- deel is dat de gebruiker tussen de aan- vraag en het verwerken niet meer hoeft te wachten én meerdere gebieden in één keer kan aanvragen. In InfraCAD Map is


36 Nr.3 - 2020 OTAR


De nieuwe layout van InfraCAD Map met gebiedseigenschappen


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48