search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Alles aan gelegen dat EIB ongelijk krijgt!


Toen het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) vrijdagochtend 3 april aankondigde dat de Nederlandse bouwsector voor de derde keer in twaalf jaar tijd in een crisis dreigt te belanden, kreeg ik van verschillende kanten reacties hierop. Wat doet het EIB nou? Taco van Hoek praat onze sector de put in. Ik begrijp deze reacties, en ben ervan overtuigd dat we met de juiste maatregelen deze crisis af kunnen wenden voor de bouw- en infrasector. Er is mij alles aan gelegen om met bouwers en opdrachtgevers te laten zien dat we samen veilig door de crisis heen kunnen werken!


Ik ga natuurlijk tot het uiterste om te laten zien dat het EIB ongelijk krijgt. Als branchevereniging kunnen we juist nu het verschil maken. Ik heb daarom doorlopend contact met bewindslieden die betrokken zijn bij de bestrijding van het coronavirus. Ik voel me bijzonder gesteund door de inspanningen van het kabinet om de effecten van de coronacrisis op de sector tot een minimum te beperken. Ook van gemeenten, provincies en waterschappen ontvingen we positieve reacties op onze oproep om de vergunningverlening door te laten gaan.


Ook onze achterban toont in deze lastige tijd creativiteit, fl exibiliteit en veerkracht! Bouwers werken op 1,5 meter in vaste teams bijvoorbeeld met verschillende gekleurde polsbandjes. Ze komen zelf naar de bouwplaats, omdat ze niet meer met z’n allen in een busje kunnen. Ik ben trots op de bouwers van Nederland die blijven doorwerken met het protocol ‘Samen veilig doorwerken’, dat we samen met het Rijk en de installatiesector vaststelden.


Juist nu hebben we behoefte aan een groots en ambitieus ‘Deltaplan’ voor de Nederlandse economie. Een plan met gerichte investeringen in belangrijke ambities van het kabinet op het gebied van woningbouw, bereikbaarheid en duurzaamheid. Grote publieke opdrachtgevers als Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf, maar ook woningbouwcorporaties kunnen hierin het voortouw nemen. Wat mij betreft vallen hier ook maatregelen onder om private investeringen aantrekkelijk te maken. Met deze investeringen zal de Nederlandse economie het snelst uit het dal komen.


Want alleen samen kunnen we de gevolgen van het coronavirus zo veel mogelijk indammen. Blijf vooral gezond en let goed op elkaar!


Maxime Verhagen Voorzitter Bouwend Nederland


OTAR Nr. 3 - 2020


11


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48