search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Actueel Fietsersbond en Bouwend Nederland: Haal onderhoud fietspaden juist nu naar voren


Nu veel mensen door het coronavirus thuiswerken is het op wegen en fiets- paden veel rustiger dan normaal. De Fietsersbond en Bouwend Nederland doen daarom gezamenlijk een oproep aan wegbeheerders om, juist nu er min- der verkeer is, onderhoudswerkzaamhe- den naar voren te halen. Fietsers kunnen zich zo veilig blijven verplaatsen, bouwers blijven aan het werk en werkzaamheden kunnen makkelijker en in een kortere peri- ode uitgevoerd worden. Bij


regulier onderhoud aan het wegdek


kunnen bovendien verbeteringen worden doorgevoerd die van groot belang zijn voor de fietsveiligheid. Denk daarbij aan: • Schuine bermen vervangen door rechte; • Aanbrengen van bermmarkering op het fietspad;


• Paaltjes weghalen en niet terugplaat- sen;


• Beslist noodzakelijke paaltjes op de juiste wijze plaatsen en inleiden;


• Rechte stoepranden vervangen door vergevingsgezinde;


• Fietspaden en fietsstroken verbreden waar het wegprofiel dat eenvoudig toelaat.


• Aanpassen van de verkeersruimte aan de anderhalvemetereconomie.


“Ik roep gemeenten en provincies op om deze verkeersluwe periode optimaal te gebruiken om uitgesteld onderhoud aan wegen en fietspaden aan te pak- ken,” zegt Maxime Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland. “Zo blijft schade en overlast voor alle weggebruikers beperkt en blijven steden ook voor fiet- sers bereikbaar.” “Een goed onderhouden fietsinfrastruc- tuur is van levensbelang. Jaarlijks vallen er in Nederland onnodig nog duizenden gewonden door fietsinfrastructuur,”


slecht onderhouden benadrukt Saskia


Kluit, directeur van de Fietsersbond. “Door deze onderhoudsmaatregelen nu naar voren te halen zorgen we er geza- menlijk voor dat heel Nederland veilig kan blijven fietsen.”


Het bruggen inspiratie centrum (BIC) is open Bouwend Nederland op jacht naar innovaties


Waarom openen jullie een bruggen inspiratie centrum? “Ontwerp is een belangrijk onderdeel geworden van onze dienstverle- ning. We zijn van een man gegroeid naar een volwaardig ingenieurs- bureau met een team van veertien fulltimers. En we groeien verder. We bouwen sinds 1962 bruggen en we hebben veel te laten zien.


Het BIC is geopend voor professionals die zich bezighouden met bruggen. Wij krijgen bezoek van architecten, projectontwikkelaars, ingenieursbureaus en gemeenten om ideeën op te doen, kennis te ma- ken met materialen, virtueel over bruggen te lopen en samen tot een ontwerp te komen. Van een idee kunnen wij direct een 3D print maken om het idee tot leven te brengen.”


Wat willen jullie bereiken met het BIC? “Wij willen het ontwerpen van bruggen toegankelijker maken. Veel opdrachtgevers hebben wel een globaal idee van wat ze willen maar als ze bij ons zijn geweest gaan ze weg met tientallen ideeën. Het leukste is om samen tot een ontwerp te komen. Wij hebben sinds 1962 meer dan elfduizend bruggen gebouwd en honderden ontwerpen gemaakt. BIC is een bron voor ideeën en mogelijkheden. Voor elk budget hebben wij tientallen mogelijkheden.”


Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, vraagt aan- bieders en gebruikers van innovaties in de bouw zich te melden. De vereni- ging besteedt namelijk tot het eind van het jaar extra aandacht aan innovaties in de sector. Spil van de campagne is een innovatieplatform mét bouwinno- vatieshop, waarin bouw- en infraonder- nemingen en innovaties samenkomen. De speciaal benoemde Innovatiescouts van Bouwend Nederland zijn daarom op zoek naar vernieuwende toepassingen, processen en materialen die gebruikt (kunnen) worden in de bouw- en infra- sector.


Innovatie? Niets nieuws voor de bouw Maatschappelijke opgaven als klimaat, energie, aardbevingen en circulariteit vragen om innovatieve oplossingen van- uit de bouw- en infrasector. Programma- manager Innovatie bij Bouwend Neder- land Tom van Eck: “Zowel in de sector


innovatie


vaak als iets moeilijks gezien. Maar inno- vatie biedt veel kansen en is bovendien niets nieuws voor de bouw. Al zolang mensen bouwen, vinden ze dingen uit en verbeteren ze processen en materialen. Vergelijk de 13e-eeuwse Sint Servaas- brug in Maastricht eens met een tech- nisch hoogstandje als de 3D geprinte fietsbrug bij het Nijmeegse Dukenburg. Of de isolatiewaarde van een huis uit de jaren ‘30 met een pas opgeleverde nul- op-de-meter woning. Ook tijdens deze coronacrisis bewijst de bouw- en infra- sector op ongekende wijze haar creativi- teit en flexibiliteit. Kijk maar eens naar de anderhalvemeterpieper. Een soort hor- loge met een sensor die piept wanneer je binnen de 1,5 meter van elkaar komt.”


Innovaties pitchen Van Eck: “De sector ziet de (concur- rentie-)voordelen van innovaties, maar heeft behoefte aan inzicht en overzicht, ondersteuning bij de inzet van innovaties


alles bruggen.


Een interview met Hyuk Brands, algemeen directeur van Haasnoot Bruggen als bij opdrachtgevers wordt


Jullie willen natuurlijk naast het ontwerp ook de bruggen zelf bouwen? “Het antwoord is volmondig ja graag, maar wij ontwerpen inmiddels ook voor derden. Zo werken wij steeds meer voor andere ingenieursbu- reaus en architecten. Onze specialisatie is gewoon heel handig om in te zetten. De samenwerking die wij hebben met architecten lijkt in de basis op de samenwerking tussen tandartsen en orthodontisten.”


Ongelukkige periode (Corona) om open te gaan? Dat gaat prima hoor. Het BIC is al sinds enkele maanden in gebruik. Wij kunnen kleine groepen of individuele bezoekers ontvangen. De inspiratieruimte is 600m2


afstand houden. Inmiddels zijn er al meer dan honderd bezoekers geweest.


Hoe kunnen geinteresseerden zich aanmelden? Door ons te bellen voor een afspraak 071 402 1744 of per email info@haasnootbruggen.nl Het BIC is open tijdens kantooruren en is gevestigd op de tweede verdieping van ons pand. Naast het BIC is het ook aardig om direct onze fabriek te zien. We maken zo’n tweehonderd bruggen per jaar dus er is veel te zien en elke week zien de productie- hallen er weer anders uit.


en een laagdrempelige manier om aan die innovaties te komen. Via de webwin- kel bieden wij dat allemaal.” Startups, scale-ups en aanbieders van innovatieve producten en processen kunnen via de bouwinnovatieshop een pitch delen en zo in beeld komen bij bouw- en infra- ondernemingen, investeerders trekken, kennis in huis halen of een pilot opstar- ten. Dus weet je van een veelbelovend initiatief? Of ben je zelf bezig met de ont- wikkeling? Laat het weten aan de Inno- vatiescouts van Bouwend Nederland via innovatiescout@bouwendnederland.nl en zet jouw idee gratis in de etalage van onze bouwinnovatieshop.


OTAR Nr. 3 - 2020 groot. We kunnen eenvoudig voldoende


43


Foto: Fietsersbond


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48