This page contains a Flash digital edition of a book.
zoek naar doet. Zij zei dat ook heel an- dere effecten op kunnen treden.


Want als reizen geen tijd meer kost en je een boek kunt lezen of je werk kunt


Wie is Rients Dijkstra?


Ingenieur Rients Dijkstra (1961) studeerde Bouwkunde aan de TU Delft en is oprichter en architect/stedenbouwkundige van het in Rotterdam gevestigde bureau Maxwan Architects and Urbanists. Dijkstra werkte daarvoor bij de ge- renommeerde bureau’s ArchitectenCie en Offi ce for Metropolitan Architecture (OMA) waar hij onder andere werkte aan het masterplan van ‘Euralille’ en het niet uitgevoerde masterplan voor de Zuidelijke IJ-Oever in Amsterdam. In 1993, kreeg hij de kans om het masterplan van Vinexwijk Leidsche Rijn bij Utrecht te ontwerpen. Later deed hij dat ook voor het stedelijke knooppunt Leiden Cen- traal Station en is hij supervisor voor het stationsgebied Rotterdam Centraal.


Buiten Nederland werkt Dijkstra onder meer in Basel, Helsinki, Ostrava, Hanno- ver, Moskou en Antwerpen aan diverse stedenbouwkundige projecten. Dijkstra is sinds september 2012 Rijksadviseur voor Infrastructuur en Stad, aan- gesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M). Als lid van het College van Rijksadviseurs adviseert Dijkstra gevraagd en ongevraagd over uit- eenlopende ruimtelijke thema’s. Ruimtelijke kwaliteit heeft daarbij zijn speciale aandacht.


doen, waarom zou je dan niet voortdu- rend op de weg willen zijn? Kortom, het aantal verkeersbewegingen kan dan juist sterk toenemen. Het zijn dit soort effecten die we steeds goed in ogen-


schouw moeten hebben als het gaat om de vraag of we meer infrastructuur nodig hebben en vooral welk effect dat dan op het gebruik heeft van de men- sen die daar gebruik van maken.”


Mammoet ondersteunt opdrachtgevers bij het verbeteren van de effi ciëntie van constructiewerkzaamheden en het optimaliseren van de productiviteit van fabrieken en installaties. Hiervoor bieden wij oplossingen voor het hijsen, transporteren, installeren en demonteren van grote en zware constructies.


Onze dienstverlening is gericht op de volgende sectoren: petrochemie, mijnbouw, civiele pro jecten, energie en offshore installaties. De logistieke uitdagingen in deze sectoren nemen voortdurend toe. Moeilijk bereikbare loca- ties, zware klimaatomstandigheden en bescherming van het milieu vragen om steeds intelligentere en veiligere oplossingen.


Onze dienstverlening omvat: • Complexe hijsprojecten


• Complexe transportprojecten • Shutdown Management • Sitewide construction services • Modulaire constructie • Factory to Foundation projecten • Emergency response en wrakopruiming •


Demonteren van onshore en offshore installaties


MAMMOET Nederland B.V. Branch Velsen-Noord, Tel: 088 650 2050, Fax: 088 650 2051 E-mail: planning.velsen@mammoet.com


www.mammoet.com


Nr.1 - 2015 OTAR OTAR Nr.1 - 2015 9


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54