This page contains a Flash digital edition of a book.
COLOFON OTAR


Vakblad voor managers beheer en onderhoud infrastruc- tuur. Uitgave onder licentie van de Vereniging van Infrabe- heerders (VIB), voorheen VWAR, www.vib-infra.nl Uitgave 1-2015, jaargang 96 www.otar.nl Verschijnt 8x per jaar ISSN 0376-6799


Doelgroep Managers beheer en onderhoud infrastructuur en mobiliteit binnen het bedrijfsleven (grond-, weg en


waterbouw), Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, waterschappen en onderwijsinstellingen.


Uitgever AcquiMedia, Brouwerstraat 2-4, 3364 BE Sliedrecht, Henk van der Brugge, tel. 0184-


481041, info@acquimedia.nl Bladmanagement en


advertentieverkoop AcquiMedia, Wim Boer, Fabiënne Leenart, tel. 0184-481042, info@otar.nl


Hoofd- en eindredactie Astrid Melger. Redactie Edith Andriesse, Constant Gras, Sandra Krens, Olav Lammers,


Joost Zonneveld. Advies en begeleiding leden Redactie Advies Commissie VIB: Kees Abrahamse, Rindert van Dalen, Paul Huisinga, Henk van de Laak, Jos van Maarschalkerweerd, Chris Westhuis, Jan Pijnappel, Bart van der Roest, Gerrit Schenk.


Redactie-adres Verhaalsuggesties, persberichten, productnieuws, evenementen, noviteiten en reacties kunt


u mailen naar info@otar.nl


Vormgeving en druk Maarten Molenaar, Senefelder Misset B.V.


Abonnementsvormen, losse uitgaven, adreswijzigingen zie www.otar.nl


AcquiMedia heeft in nauwe samenwerking met de Redactie Advies Commissie van de VIB deze uitgave van OTAR samengesteld. De VIB en de uitgever zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid aangaande inhoud en vormgeving van het magazine OTAR. Desalniettemin aanvaarden zij geen aansprakelijkheid voor eventueel in deze uitgave voorkomende onjuistheden. Reproductie van artikelen of delen van artikelen uit dit blad, op welke wijze dan ook, is uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van de uitgever.


OTAR als crossmediaal platform OTAR biedt een platform waarbij meerdere mediavormen (bijv. tijdschrift,


website, digitaal magazine, digitale nieuwsbrief) kunnen worden ingezet voor het bereiken van uw communicatieve en commerciële doelstellingen.


Meer met minder


Voor u ligt de eerste Otar van 2015! Het belooft een mooi jaar te worden, want er staat veel te gebeuren in onze sector. Ik denk bijvoorbeeld aan de vier grote projecten van SAA die in uitvoering zijn, het project A10 Zuidasdok, waar in 2015 begonnen zal worden met de marktbenadering en de ombouw van de Ring Utrecht, waar dit jaar wordt begonnen met het ontwerptracébesluit. En ook in de natte sector belooft veel reuring. In dit nummer leest u over de Keersluis bij Limmel, het eerste Nederlandse ‘natte’ project dat als DBFM is aanbesteed. Een mooie primeur. Dit jaar wordt gestart met de bouw. Maar ik denk ook aan de realisatie van twee enorme schutsluizen voor zeeschepen in Terneuzen en IJmuiden, of het vrij omvangrijke renovatieprogramma voor bruggen. En laten we ook het Deltaprogramma niet vergeten dat sinds de Kamerbehandeling van eind november defi nitief vaststaat. Dit betekent dat ook met het Deltaplan van de 21e eeuw aan de slag kan worden gegaan.


OTAR is tevens digitaal beschikbaar met extra’s als videobeelden , diverse links informatie


OTAR Digitaal en achtergrond- 1 2015


jaargang 96 www.otar.nl


De orderportefeuille is dus vol met een keur aan projecten. De keerzijde is echter dat vrijwel alle overheden, en zeker Rijkswaterstaat, meer moeten doen met minder. De politiek vraagt de komende jaren een productie met dezelfde omvang of zelfs meer, maar met minder mensen en minder geld. Dat vraagt om nieuwe manieren van - nog effi ciënter - werken. Er is op dit gebied de laatste jaren natuurlijk al veel veranderd, maar we zijn er dus nog niet. Daarnaast speelt ook de verandering in de manier waarop we met mobiliteit omgaan – u leest hierover in ons interview met de Rijksadviseur Infrastructuur en Stad, Rients Dijkstra en in onze terugblik op de Asfaltdag.


EERSTE ‘NATTE’ DBFM-CONTRACT Keersluis Limmel


Rients DijKstRa RIJKSADVISEUR INFRA


LANGSDAMMEN IN WAAL


Het zal een hele toer worden om die dingen aan elkaar te knopen. Maar onze sector heeft zich de afgelopen jaren enorm fl exibel en innovatief getoond en ik verwacht daarom dat Otar het komende jaar weer voldoende stof tot schrijven heeft. Wij houden u ook dit jaar weer op de hoogte van alle projecten, innovaties en vernieuwende technieken in de sector.


Astrid Melger (amelger@otar.nl) Hoofdredacteur OTAR


En nu heb ik het hier alleen nog maar over grote rijksprojecten, maar ook bij andere overheden gebeurt er veel. Denk bijvoorbeeld aan de Ringweg Groningen, de N381 in Friesland of de ingebruikname van de ‘Eftelingweg’ bij Waalwijk die eind van deze zomer klaar moet zijn.


redactioneel


Nr.1 - 2015 OTAR O Nr.1 - 2015 TAR 3


Coverfoto: Keersluis Limmel


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54