This page contains a Flash digital edition of a book.
Buigend moment of dwarskracht? Het hangt nu van het belastingtraject af wanneer er onderscheid gemaakt kan worden tussen scheurvorming als ge- volg van het buigend moment of van dwarskracht. Het buigend moment kent een akoestische activiteit bij initiatiefa- se. Wrijving tussen de gescheurde op- pervlaktes zal minimaal hoorbaar zijn, terwijl bij dwarskracht er veel wrijving zal zijn en dus veel akoestische activi- teit. Bij ontlasten kan de akoestische activiteit bij dwarskracht eveneens hoog zijn. De inactieve fase kent bij beide be- lastingvormen weinig activiteit.


Combinatie Een interessant onderzoeksgebied is nu de combinatie van akoestische emissie en de niet-lineaire analyse aan een object. De niet-lineaire analyse kent onder andere scheurvorming als convergentie criterium voor het analy- seproces. De mate waarin de scheur- vorming ‘uitgedempt’ is bij een be- paalde belastingstap geeft aan of de


niet-lineaire analyse stabiel is om de analyse met een volgende belastings- tap te vervolgen. In de analyse repre- senteert een spanningspunt een be- paald volume van het object. Met de opgetreden scheurrek kan dus de scheurenergie berekend worden die per spanningspunt bij een belastings- tap behoort. Sommatie van de energie over alle spanningspunten in een te be- lasten gebied van het object zou dan ook gelijk horen te zijn aan de somma- tie van de energie opgemeten via de akoestische emissiesensoren. Of dit werkelijk zo is, moet nog onderzocht worden en of dit voor 100 procent zal gelden, is een verwachting die nog bewaarheid moet worden. De verde- ling van het scheurgeluid over de ver- schillende sensoren en de bron waar het geluid vervolgens vandaan komt, is nog een punt van nader onderzoek zowel internationaal als ook bij de TU Delft. De verwachting is dat via onder- zoek er meer betrouwbaarheid komt in de beheersing van de methode van het proefbelasten van een viaduct.


EEN INTERESSANT


ONDERZOEKSGEBIED IS DE COMBINATIE VAN AKOESTISCHE EMISSIE EN


DE NIET-LINEAIRE ANALYSE AAN EEN OBJECT


Gorinchem


17, 18 en 19 maart 2015 Openingstijden


Dinsdag 17 maart 10.00 -18.00 uur


Woensdag 18 maart 13.00-21.00 uur Donderdag 19 maart 10.00-18.00 uur


Dé vakbeurs voor de totale rioleringsbranche Kennis delen, netwerken en zaken doen


Tijdens RioleringsVakdagen presenteren zich bedrijven actief in de productie, installatie, onderhoud, inspectie en beheer van rioleringssystemen.


U komt deze beurs toch ook bezoeken? Registreer u nu via www.evenementenhal.nl/aquario-go


@aqua_rio_eh


Bezoek op hetzelfde moment Nr.1 - 2015 OTAR O Nr.1 - 2015TAR 39


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54