This page contains a Flash digital edition of a book.
‘Meer aandacht voor DUCO HOOGLAND


Tweede Kamerlid voor de PvdA OP DE


ZEEPKIST Tekst: Edith Andriesse


“Als woordvoerder openbaar vervoer, wegen en autoverkeer zet ik me zowel graag in voor mensen die met het openbaar vervoer reizen, als voor automobilisten. Mijn primaire zorg is dat er veel meer moet gebeuren aan de aansluitingen van verschillende verkeerssystemen, voor het reizen van deur-tot-deur.”


“We hebben in Nederland een goed we- gennet, daar ben ik trots op. Ga de Bel- gische grens over, en je waardeert de Nederlandse wegen weer. Maar het kan toch nog veel robuuster. Wat betreft een aantal infrastructurele projecten zal het jaren duren, voordat ze werkelijk rond zijn. Zoals het nieuwe veiligheidssys- teem van het spoor. Maar ook een aan- tal zaken met betrekking tot onderhoud van de wegen zijn niet van de ene op de andere dag gerealiseerd, en moeten daarom de volle aandacht hebben, van zowel de politiek als de marktpartijen.”


“Ik verwacht dat het aantal files gaat toenemen, omdat de economie weer


28 Nr.1 - 2015 OTAR


aantrekt. Er moet dan niet altijd naar nieuw asfalt gekeken worden. Kijk voor betere doorstroming vooral naar betere afritten. Kijk ook naar knelpunten op het onderliggende wegennet, dus niet al- leen naar de snelwegen, maar ook de provinciale wegen. Zorg ervoor, als er ergens een Ikea is, dat er een bredere afrit is voor betere doorstroming, zodat de andere weggebruikers niet in de fi le staan als ze langs die winkel komen.”


“Knelpunten waarvan ik vind dat er aan- dacht aan moet worden besteed, zijn de A67 en de A58, rondom Eindhoven, daar moet echt iets gebeuren. Ik vind het belangrijk dat de drie economische


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54