This page contains a Flash digital edition of a book.
men, plotseling tot behoorlijke consternatie leiden. Dan moet met veel improvisatie en afstemming van alles worden onder- nomen om maar geen stilstand in de werkzaamheden te krij- gen. Maar zie ook het hoogwater nu. Dat zie je gelukkig van tevoren aankomen, maar dan moeten de kribben die worden afgegraven tijdelijk snel en stevig worden afgedekt en de kra- nen er weggehaald worden. Meestal kunnen die dan direct op een andere plek worden ingezet. Het is een continue puzzel, maar we zitten gelukkig nog steeds op schema.”


Overlast voorkomen Vrijwel alle werkzaamheden en aan- en afvoer van materi- aal worden door de aannemerscombinatie op en via het wa- ter gedaan om zoveel mogelijk overlast voor de omgeving te voorkomen. Er wordt telkens aan een beperkt deel van de langsdam gewerkt, maar het werk geschiedt wel zeven dagen per week om beschadiging van de dam- in opbouw - door de stroming te voorkomen.


High-tech Hollandse waterbouw dus, maar niet zonder eeu- wenoude ambachtelijke traditie. Op het parkeerterrein aan de haven van Tiel, ligt een indrukwekkend oppervlak aan zinkstuk- ken, nog helemaal met de hand gemaakt. Een enorm rooster van met elkaar vervlochten wilgentenen die met kunststof bin- ders zijn versnoerd aan een daaronder gelegen zwart zeildoek van ecotextiel. “De basis voor onze langsdammen”, vertelt Van Splunter. “Normaal worden die verderop in elkaar gezet, maar dat is daar door het hoge water tijdelijk niet mogelijk. Gelukkig was het met de gemeente Tiel in één middag geregeld om die werkzaamheden hier tijdelijk te laten plaatsvinden.”


16 Nr.1 - 2015 OTAR


Extra bodembescherming De zinkstukken zijn bestemd als extra zware bodembescher- ming voor de ingang van de oevergeul waarop met stortsteen een drempel wordt gerealiseerd om ongewenste erosie van de bodem te voorkomen. Normaal gesproken hebben de zink- stukken een afmeting van 30 bij 100 meter, maar bij de eerste afzinking leverde dat grote problemen op vanwege de ster- ke stroming in de Waal, die gemiddeld 1 meter per seconde bedraagt. Van Splunter: “Om beter te kunnen manoeuvreren zijn we toen overgegaan op een afmeting van 20 bij 60 me- ter. Daarvan zijn er inmiddels 9 naast elkaar afgezonken.” De hoofd werkuitvoerder vertelt hoe dat in zijn werk gaat. “Een zinkstuk, of mat, wordt met een ponton naar de bestemde locatie gevaren. Maar om het afzinken goed te laten gebeu- ren, komt heel wat vakmanschap kijken. Dat heeft alles met de sterke stroming te maken. Eerst wordt het geheel een eind stroomopwaarts gevaren om vervolgens langzaam terug te zakken naar de plek waar hij moet komen te liggen. Op dat moment laten we een holle stalen buis vol met water lopen die door zijn gewicht de kopkant van de mat naar de bodem duwt. De rest van de mat volgt dan met enig manoeuvreer- werk door er een laag stenen op te storten waarvan het ge- wicht varieert van 40 tot 200 kg. Daarna wordt de buis leeg- gepompt, losgekoppeld en komt weer boven drijven.”


Tot zover een impressie van de werkzaamheden aan de lang- ste langsdam tussen Dreumel en Wamel met z’n twee perma- nente uitstroomopeningen en zes openingen met ‘regelbare drempel van stortsteen’.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54