This page contains a Flash digital edition of a book.
COLUMN Maxime Verhagen


Wie geeft ons de ruimte? 2015 is het Jaar van de Ruimte. Met als motto ‘wie maakt Nederland?’ wordt er nagedacht over de ruimtelijke toekomst van Nederland. Ik vind het een goede zaak dat we met z’n allen worden uitgedaagd hierover na te denken. Want we leven met z’n allen op dit kleine stukje aarde en we moeten slim omgaan met de beschikbare ruimte. En ik vind zelf de vraagstelling ‘wie maakt Nederland?’ een hele mooie, omdat wij het ant- woord op deze vraag al eerder gegeven hebben en dat herhaaldelijk blij- ven doen. Namelijk met #debouwmaakthet.


Maxime Verhagen Voorzitter Bouwend Nederland


Dat lijkt wellicht flauw en een evident antwoord van de voorzitter van Bouwend Nederland. Maar ook nuchter beschouwd is dat het juiste ant- woord. Niets ten nadele van de topsectoren, zoals agro, energie en water, maar er is één sector die al deze sectoren overstijgt. Namelijk de bouw- en infrasector. Denk maar aan de bereikbaarheid van grote steden, of van hightech innovatie-campussen. Denk aan de aantrekkelijkheid van woon- en werkomgeving. Denk ook aan egale wegen en spoorwegen, die we wel allemaal nastreven ‘zolang het maar niet in de eigen achtertuin is’. Bouwen in Nederland is woekeren met ruimte. Niet alleen in letterlij- ke zin, maar het is ook woekeren met financiële ruimte. En als de ruimte er niet is, moet je ruimte zoeken. Of op een andere manier slim zijn.


Op de afgelopen elfde editie van de Infratech in Rotterdam Ahoy heb ik veel slimmigheden gezien. Iedereen die baanbrekende ideeën lanceert voor de aanleg en het onderhoud van infrastructuur was uitgedaagd om mee te dingen naar de InfraTech Innovatieprijs, waarbij ook ik in de jury mocht zitten. Minister Schultz mocht de prijs uitreiken. Niet alleen een geldprijs, maar belangrijker nog was de toezegging van de BouwCampus om de winnaar te helpen hun innovatieve plan of toepassing aan te laten sluiten op de vraag van opdrachtgevers. Want een innovatie, hoe goed ook, moet wel toegepast kunnen worden en opdrachtgevers moeten ook díe ruimte willen bieden.


Nr.1 - 2015 OTAR O Nr.1 - 2015TAR 11


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54