This page contains a Flash digital edition of a book.
Ingenieursbureau’s ondersteunen bij langsdammen “Dit soort projecten, waarbij we technisch inhoudelijk aan het renoveren zijn, hebben we hard nodig om de internationaal vooraanstaande positie van Nederland op het gebied van wa- terbeheer, verder op te schalen.” Dat zegt David van Raalten, directeur Delta Development bij Arcadis, één van de ingeni- eurs- en adviesbureaus die vanaf een zeer vroeg stadium bij het programma Ruimte voor de Rivier betrokken is. Arcadis is twee jaar geleden door Rijkswaterstaat ingeschakeld om het hele proces rond het project Langsdammen te ondersteunen. “Wij helpen Rijkswaterstaat onder meer bij het omgevings-, contract- en technisch management”, vertelt Van Raalten. “Dat houdt in dat wij de informatieavonden voor omwonen- den logistiek organiseren, meeschrijven aan de nieuwsbrieven en de aannemerscombinatie tijdens de realisatie begeleiden en toetsen. Maar tijdens de werkzaamheden worden wij ook ingeschakeld voor bijvoorbeeld het doorreken of moduleren van gegevens met behulp van onze hydraulische computer- modellen.”


Gidsland Nederland Deze werkwijze past volgens Van Raalten perfect binnen het programma Ruimte voor de Rivier, dat wordt gekenmerkt door het verbinden van verschillende opgaven en daarmee aansluit bij de internationale behoefte aan integrale oplossingen voor de toenemende waterproblematiek, onder meer als gevolg van klimaatverandering. “Dit concept is heel krachtig, wordt over de hele wereld met grote interesse gevolgd en biedt ‘gidsland Nederland’ in toenemende mate een belangrijk ex- portproduct. Steeds meer bedrijven, waaronder Arcadis zijn mede daardoor op veel plaatsen in het buitenland al actief in het adviseren over en uitvoeren van projecten op het gebied van waterbeheer.”


Rivercare Van Raalten wijst in dit verband ook op het Rivercare-pro- gramma waarmee, onder aanvoering van de Universiteit van Twente en in samenwerking met verschillende kennisinstitu- ten, organisaties en ingenieursbureaus, onderzoek plaatsvindt om het begrijpen en beheren van rivieren op een hoger niveau te krijgen en daarmee ook de export van Nederlandse kennis verder uit te breiden. Van Raalten: “De ervaringen en techni- sche gegevens die wij vergaren met het project Langsdam- men en Kribverlaging passen daar perfect in. We hebben al veel ervaring met het programma Ruimte voor de Rivier opge- daan, maar nog onbekend is hoe bijvoorbeeld de bodem, oe- ver en uiterwaarden zich op de lange termijn ontwikkelen na al die aanpassingen aan de rivierenloop. Rivercare bundelt die kennis en krachten binnen Nederland.”


Meer informatie: http://www.ruimtevoorderivier.nl/longreads/belang-van-inter- nationale-aandacht/ http://www.utwente.nl/nieuwsevents/2013/12/137995/riverca- re-meer-grip-op-rivieren


Nr.1 - 2015 OTAR O Nr.1 - 2015TAR 17


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54