This page contains a Flash digital edition of a book.
Langsdammen


vervangen kribben Ruimte voor de Rivier


Het programma Ruimte voor de Rivier heeft tot nu toe al heel wat bijzondere projecten opgeleverd, die vaak direct in het rivierenlandschap waarneembaar zijn. De verbetering van de ruimtelijke kwaliteit is namelijk direct aan de werkzaamheden gekoppeld. Minder zichtbaar, zeker bij hoogwater, maar evenzo belangrijk is het project kribverlaging Waal en langsdammen Wamel-Ophemert.


Tekst: Olav Lammers O


m bij hoogwater het water sneller te kunnen afvoeren worden tussen Nijmegen en Gorinchem 250 kribben met ongeveer een meter verlaagd. Echter tussen


Wamel en Ophemert wordt een fors aantal kribben vervan- gen door langsdammen. Deze lopen parallel aan de stroom- richting waardoor het water er naar verwachting gemakke- lijker zijn weg zal kunnen vinden dan bij kribben. Een nieuw fenomeen in de Hollandse waterbouw, bedacht en ontworpen door deskundigen van Rijkswaterstaat zelf. De werkzaamhe- den zijn in volle gang en worden uitgevoerd door aannemers- combinatie Van den Herik-Boskalis. De kosten van het project


12 Nr.1 - 2015 OTAR


bedragen 110 miljoen euro. De maatregel kribverlaging Waal en langsdammen zorgt straks voor zes tot twaalf cm verla- ging van de waterstand bij een zeer hoog water (16.000 m3/ sec bij Lobith).


Beperkte ervaring Helemaal nieuw is het gebruik van langsdammen niet. In de Rijn in Duitsland bij Duisburg ligt er een, aangelegd voor na- tuurontwikkeling en veel kleiner dan de langsdammen in de Waal, waar de stroming ook veel sterker is. In de jaren negen- tig experimenteerde Rijkswaterstaat zelf met de aanleg van


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54