This page contains a Flash digital edition of a book.
BIJLAGE Postbus 591 | 6500 AN Eindhoven


congres & iZone 26 maart 2015 > De Doelen Rotterdam


innovatieve mobiliteits concepten


data en locatie


26 maart 2015 de Doelen Rotterdam Kijk voor de routebeschrijving www.dedoelen.nl


persoonlijk congresadvies Uw persoonlijke congresadviseur Nancy Kager T: 040 - 2 972 774 E: n.kager@bouw-instituut.nl


uw investering Uw investering voor het congres bedraagt € 399,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffi e, thee, lunch en borrel. Daarnaast ontvangt u een waardevol naslagwerk.


uw gegevens Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in uw vakgebied. U bent daartoe opgenomen in ons adressenbestand of in een bestand dat wij van derden betrekken. Uw gegevens kunnen verstrekt worden aan derden voor marketingdoeleinden. Kloppen uw gegevens niet of wilt u niet dat anderen deze gebruiken? Geef uw wijzigingen door aan de klantenservice via www.bouw-instituut.nl


Het Nederlands Instituut voor de Bouw (NIB) is hét kennisinstituut voor de bouwsector van nu. Het NIB heeſt twee pijlers: Enerzijds voorziet het NIB in de opleiding van managers in de huidige bouwsector. Anderzijds speelt het NIB met kwalitatief hoogwaardige trainingen en congressen in op de nieuwste ontwikkelingen in de bouw. Het NIB is onderdeel van Het Nederlands Vastgoed Instituut en maakt deel uit van de Informa Group plc, een wereldwijd congres- en uitgeefconcernwaarvan ook IBC Conferences & Publishing en Lloyd’s List deel uitmaken Informa plc is genoteerd aan de beurs in Londen.


Gegevens onjuist? Retourneren is niet nodig. Geef uw wijzigingen door aan de klantenservice via www.bouw-instituut.nl


eenvoudig aanmelden via internet: www.mobiliteitscongres.nl


U ontvangt meteen uw deelnameticket en uw factuur. Of kies voor direct online betalen via iDeal of credit card. Hulp nodig bij online inschrijven? Bel ons op 040 - 2 978 610 of stuur een email naar: inschrijving@bouw-instituut.nl.


unieke combinatie van 2 congressen Parallel aan Innovatieve Mobiliteitsconcepten vindt het Nationaal Congres Openbaar Vervoer plaats. De pauzes van beide congressen vinden plaats op de gezamenlijke expo. De perfecte mogelijkheid om te netwerken en extra kennis op te doen. Een interessante combinatie voor u enuw collega(‘s)! Meer informatie vindt u op www.bouw-instituut.nl/openbaarvervoer. Informeer bij Nancy Kager naar de aantrekkelijke combinatie- tarieven. Tel: 040 – 297 27 74, n.kager@bouw-instituut.nl


u ontmoet Alle relevante opdrachtgevers en opdrachtnemers in


de mobiliteitssector CEO’S, bestuurders, directeuren, hoofden, projectmanagers, projectleiders, managers, beleidsmedewerkers en adviseurs


met aandachtsgebieden mobiliteit, verkeer en vervoer, logistiek, infrastructuur, pps, prestratiecontracten, aanbesteden, asset management, bouwcontracten, beheer en onderhoud, civiele techniek, bouw en ruimtelijke ordening


werkzaam bij: ProRail, NS, vervoersbedrijven, goederen- en transportsector,


automotive industrie, gemeenten (groot en klein) en stedelijke regio’s, provincies, Rijkswaterstaat en rijk, waterschappen, havenbedrijven, bouw- en infrabedrijven, projectontwikkelaars, soſt warebedrijven, architecten-, stedenbouwkundigen- en ontwerpbureaus, investeerders, ingenieursbureaus, adviesbureaus (mobiliteit, vervoer, management, fi nanciering, juridisch, hr, automatisering)


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54