This page contains a Flash digital edition of a book.
Kennisplatform


iAMPro Verbinder van assetmanagement


In de wereld van infrastructuur is assetmanagement een ‘hot topic’. Diverse overheidsin- stanties zijn hard aan het werk om - conform het gedachtengoed van de NEN-ISO-55000 - assetmanagement te implementeren. Deze norm gaat vooral in op wat je moet doen voor goed assetmanagement. Een beetje vreemd, omdat de exploitatie van de ‘spullen’ in de openbare ruimte zeker niet nieuw is. Het verschil is echter dat overheden meer en meer inzichtelijk moeten maken waarom er waar geld naartoe gaat. De behoefte ontstaat om samen kennis te delen, te verbeteren en deze te borgen op één plek. Kennisportaal iAMPro is ontwikkeld om in deze leemte te voorzien.


Tekst: Donald Bezemer, Jeroen van Herwaarden en Peter Vriends, www.donbureau.nl Foto’s: Frank van Es


22 Nr.1 - 2015 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54