This page contains a Flash digital edition of a book.
Een goed voorbeeld doet goed volgen


Stabiliteit van de oevers van binnenwateren is van groot belang. Het is dan ook niet verwon- derlijk dat daaraan veel aandacht geschonken wordt in Nederland waterland.


Afhankelijk van het soort binnenwater en het scheepvaart- verkeer is de keuze voor de soort oeverbescherming bepa- lend, maar elke oeverbescherming is om de afkalving tegen te gaan. Werkzaamheden hiervoor, zowel voor nieuwe be- scherming als vervanging van bestaande zijn regelmatig te zien, zoals op dit moment de vervanging van beschoeiing en damwanden langs de Broekertrekvaart en Purmer ringvaart in Noord-Holland. Naast het baggerwerk worden ook nieu- we oeverbeschermingen gemaakt over een lengte van 11 km en damwanden geslagen. De oevers zijn natuurvriendelijk ingericht met hout en gedeeltelijk met een plas-dras omge- ving voor vogels direct achter de beschoeiing.


Het project is geheel uitgevoerd met PEFC-gecertifi ceerd hout door PEFC Chain of Custody gecertifi ceerd bedrijf JP Schil- der bv, www.jpschilder.nl. ‘Goed voorbeeld doet goed volgen’, zo moet opdrachtgever provincie Noord-Holland hebben ge- dacht als ondertekenaar van de Green Deal Duurzaam GWW.


Meer informatie over het internationale keurmerk voor duurzaam bos en hout is te vinden op: www.pefcnederland.nlNr.1 - 2015 OTAR


O Nr.1 - 2015TAR 35


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54