This page contains a Flash digital edition of a book.
Het moet allemaal zo gunstig mogelijk worden ingepland, zo- dat de werkzaamheden zo goed mogelijk voortgang kunnen vinden. We moeten wel op tijd klaar zijn!”


Hoog water Kort geleden organiseerde Rijkswaterstaat en de aannemers- combinatie Van den Herik-Boskalis een vaar(pers)excursie langs de werkzaamheden die op de Waal plaatsvinden. Voor de visuele effecten had men beter een andere dag kunnen uit- kiezen, is de eerste gedachte aan boord van een indrukwek- kende Rijkswaterstaat-boot. De waterstand in de Waal is der- mate hoog, dat van de reeds aangebrachte stukken langsdam slechts een smal en laag lint van steenblokken aan de opper- vlakte van de rivier waarneembaar is. “U ziet hier het topje van de ijsberg; de langsdammen zullen gemiddeld 100 dagen per jaar onder water staan”, zo verkla- ren Marita Cals, omgevingsmanager van Rijkswaterstaat en Arie van Splunter, werkzaam bij Boskalis en hoofd werkuit- voerder van aannemerscombinatie Van den Herik-Boskalis vanaf het dek. Even later laten zij binnen in de kajuit aan de hand van kaarten en tekeningen zien wat zich daadwerkelijk onder dat ‘rijtje stenen’ bevindt: een enorme stenen dam van gemiddeld 8 meter hoog met een basis van bijna 40 meter breed. De verbeelding begint te spreken en de interesse wordt verder opgewekt wanneer beiden wijzen op allerlei activiteiten die zich tijdens de tocht op het water afspelen en direct met het project te maken hebben.


Druk verkeer Direct valt op hoe snel het water in de Waal stroomt, zeker met deze hoge waterstand. Maar ook hoe druk de rivier be- varen wordt. “165.000 scheepvaartbewegingen per jaar”, licht Cals toe. Een watersnelweg dus, tussen de Rotterdam- se haven en het Duitse achterland. Gigantische binnenvaart- schepen, enorme duwbakcombinaties en daar tussendoor schepen en scheepjes van allerhande formaat stomen er


ogenschijnlijk ongeorganiseerd langs elkaar zonder aanwe- zigheid van een ‘middenberm’.


En dan, daar gewoon tussen in, maar goed bebakend, ‘stil- liggende eilanden’ van gigantische, aan elkaar gekoppelde schepen en drijvende platforms met hefkranen en steenbrok- ken die allemaal ‘met iets’ onderwater bezig zijn. Dat stilliggen is echter schijn; ze vormen een ‘treintje’ dat elke dag 40 meter langsdam weet te realiseren.


Bijna onzichtbaar “Het scheepvaartverkeer wordt goed geïnformeerd over de werkzaamheden”, vertelt Cals. Alles gebeurt bijna onzicht- baar nauwkeurig dankzij GPS en andere moderne meetapa- ratuur. Verderop ligt in de toekomstige oevergeul een enorm ponton met daarop een grote kraan en daarnaast een indruk- wekkende duwbak vol granieten brokstenen. De grijper vol met stenen balanceert een tijdje vlak boven het water om ver- volgens losjes en in één keer de vracht te lossen op de grens van water en lucht. De stenen verdwijnen zonder noemens- waardig te plonsen, maar komen zeker op de juiste plaats te- recht. En mocht dat alsnog niet het geval zijn, dan wordt dat direct opgemerkt door peilboten die als driftige badeendjes, volgeladen met high-tech meetapparatuur continu langs de werkplekken varen en alles wat er onderwater te meten is, on- line doorsturen naar beeldschermen in een kantoor verderop.


Verschrikkelijk complex “Maar de logistiek is toch wel een van de belangrijkste facto- ren in dit hele proces”, zegt Van Splunter. “Het is verschrikke- lijk complex, maar dat zie je er als leek niet aan af. De lijnen lopen kriskras door elkaar. De grondstromen moeten op orde zijn en dat geldt tevens voor de steenleveranties. De dam wordt opgebouwd uit verschillende lagen, elke keer van een andere steengradatie. De aan- en afvoer moet wel op de juiste momenten plaatsvinden en dan kan een staking of onderhoud bij een sluis in België, waar veel van de stenen vandaan ko-


Nr.1 - 2015 OTAR O Nr.1 - 2015TAR 15


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54